Press enter to begin your search

Bezstronność (Consistency)

Talent Bezstronność (Consistency; w pierwszej wersji StrengthsFinder – Fairness) jest talentem wykonywania. Osoby, które wyróżnia ta cecha, cenią sobie równowagę. Potrzebują traktować ludzi jednakowo, równo i sprawiedliwie, bowiem w ich opinii przyczynia się do tworzenia ludziom takich samych możliwości. Starają się traktować uczciwie każdego na świecie stawiając jasne zasady i granice, w ramach których wszyscy mają te same prawa i takie same możliwości „startowe”. Posiadają potrzebę traktowania ludzi jednakowo. Nie rzadko przeciwni są jakimkolwiek przywilejom.

Czy masz ten talent?

 1. Czy uważasz, że równość otwiera możliwości?
 2. Widzisz ludzi jako równych, potrzebujących takich samych szans?
 3. Czy wierzysz w to, że dopiero wyrównując szanse można sprawdzić ile, kto jest wart?
 4. Czy budzą w Tobie odrazę sytuacje, w których ktoś wykorzystuje swoją pozycję albo przywileje i traktuje lepiej?
 5. Czy uważasz się za osobę sprawiedliwą?

Jak często zadajesz innym te pytania?

 • czy wszyscy mają takie same szanse?
 • czy wszyscy wiedzą jakie są zasady?
 • czy wszyscy wiedzą czego się mogą spodziewać?
 • czy nikt nie będzie faworyzowany?
 • czy wszyscy mają szansę się wykazać w takim samym stopniu?

Wnosisz wartość w pracę innych!

Przeciwstawiasz się temu, aby darzyć kogokolwiek szczególnymi względami. Uważasz siebie za strażnika tego, co słuszne i sprawiedliwe. Uważasz, że ludzie najlepiej funkcjonują w środowisku, w którym panują jasne zasady, które są jednakowo stosowane przez wszystkich. Jest to środowisko, w którym ludzie wiedzą, czego się oczekuje. Możesz z łatwością sprawiedliwie dla wszystkich rozsądzać sprawy. Jako osoba z silnym talentem Bezstronność (Consistnecy) możesz opracować zasady i procedury, które pomagają zespołom i organizacji zachować ich uczciwość podczas wypełniania ich misji.

Jak bardzo unikalny jest Twój talent?

#27
miejsce w rankingu częstotliwości występowania talentów Clifton Strengths w bazie Gallupa dla języka polskiego (grudzień, 2018)
Ranking PL
#24
miejsce w rankingu częstotliwości występowania talentów Clifton Strengths w bazie Gallupa, wyniki ogólnoświatowe (grudzień, 2018)
Ranking ogólnoświatowy

Stanisław Jerzy Lec

„I bezstronni nie są bezstronni. Są za sprawiedliwością.”

 

Rozwiń talent Bezstronność (Consistency)

Niedojrzałość i nieproduktywność talentu

Posiadając silny talent Bezstronność (Consistency) możesz mierzyć się z wyzwaniem jakim jest niedocenianie wyjątkowych okoliczności, mała wyrozumiałość dla różnych potrzeb, możliwości ale także poziomów zaawansowania poszczególnych osób. Niezwracanie na nie uwagi w gruncie rzeczy prowadzi do zwiększenia przepaści i zmniejszenia szans niektórych osób. Wyzwaniem jest umiejętność szacowania korzyści i strat bez poczucia krzywdy i przyzwolenie na to, żeby niektóre „porachunki nie były wyrównane”.
Talent, aby nie był krzywdzący wymaga świadomej asertywności i dojrzałości, m.in. przyzwolenie sobie na nie wchodzenie w rolę osoby broniącej „słabszych”; nie branie odpowiedzialności za niesprawiedliwość, do której powstania się nie przyczynia; ale także nie oczekiwanie od innych, że będą Cię chronili.

Odpowiedz na pytania, aby korzystać lepiej z talentu

 • Jakimi kieruję się zasadami?
 • Czy moje zasady są jasne i przewidywalne dla wszystkich?
 • W jaki sposób mogę sprawdzać, czy mój sposób oceny jest sprawiedliwy?
 • Czyje potrzeby muszę uwzględnić, aby szanse były na prawdę wyrównane?
 • Z kim mogę sprawdzać szerszy kontekst moich ocen i działań, tak aby nie tracić z oczu informacji i nie działać stronniczo?

Książki i filmy polecane przez moich klientów

 • Książka „Zabić drozda” H. Lee
 • Książka „Zbrodnia i kara” F. Dostojewski
 • Książka „O pojmowaniu sprawiedliwości” Z. Ziembiński
 • Książka „Prawa człowieka” M. Freeman
 • Film „The Emperor’s Club” (2002)
 • Film „Filadelfia” (1993)

Przykładowe działania dla osób z talentem Bezstronność (Consistency)

 • Szukaj ról, w których możesz wyrównywać szanse. Bądź liderem w pracy lub w lokalnej społeczności, który pomaga osobom w niekorzystnej sytuacji dostać szansę, dzięki której mogą ujawnić swój prawdziwy potencjał. Możesz także zgłosić się na ochotnika, aby wolontaryjnie wesprzeć działania i kampanie na rzecz równych praw człowieka
 • Zachęcaj do równego udziału wszystkich, szczególnie tych, którzy czują się wykluczeni w dyskusji lub działaniu.
 • Gdy usłyszysz u swojego swojego przyjaciela wypowiedzi lub zachowania świadczące o jego uprzedzeniu dotyczącym płci lub pochodzenia, porozmawiaj z nim spokojnie na temat tego jak rozumiecie sprawiedliwość.
 • Wykorzystaj swój talent Bezstronności kiedy musisz zakomunikować nieprzyjemne wiadomości. Doceniasz powagę uzasadnienia decyzji, co sprawia, że sytuacja jest łatwiejsza zarówno dla nich, jak i dla ciebie.

Dowiedz się więcej o talencie

Podcast Dominka Juszczyk Gallup Certified Strengths Coach (pl)

Consistency Gallup Strengths (eng)

Consistency Gallup theme thursday season 1: webinar Gallup Strengths Center (eng)

Consistency Gallup theme thursday season 2: webinar Gallup Strengths Center (eng)

Consistency Gallup theme thursday season 3: webinar Gallup Strengths Center (eng)

Consistency Gallup theme thursday season 4: webinar Gallup Strengths Center (eng)

Consistency Gallup theme thursday season 5: webinar Gallup Strengths Center (eng)

Zobacz także: David Brooks, Czy powinieneś żyć dla swojego CV… czy mowy pogrzebowej? (pl)

Talenty Gallupa (Clifton Strengths, StrengthsFinder)

Instytut Gallupa przez niemal 30 lat przeprowadził miliony wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów i pracowników. Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (wcześniej znanego jako Clifton StrengthsFinder) mierzy on obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty w naturalny sposób predysponują do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby cechują się największą dynamiką, ułatwiają najszybsze uczenie się i mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

Talent według Gallupa (ang. theme) to naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być wykorzystany produktywnie. Talent różni się od mocnej strony. Silna strona lub mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania.

Uwaga! Talenty Gallupa mają unikalne nazwy, które są zastrzeżone prawami autorskimi Gallup. Przygotowane przeze mnie opisy bazują na oryginalnych publikacjach autorów testu oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu w diagnozie i wspieraniu innych w rozwoju mocnych stron.

No Comments

Post a Comment