Talenty według Gallupa – StrengthsFinder

Jakie są talenty według Gallupa? W czym mogę być dobry? Jakie mogą być moje mocne strony? Jak zrobić test Gallupa STRENGTHSFINDER?

Czy wiesz co Cię wyróżnia na tle innych? Korzystając ze swoich talentów i tego w czym masz szansę być najlepszy, możesz działać z łatwością i bez napinania, bo talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi. A może wydaje Ci się, że nie masz żadnych talentów i w niczym nie jesteś wyjątkowy?

Talent jest naturalnie powtarzającym się wzorcem myślenia, odczuwania i zachowania, który może być wykorzystany produktywnie.

Instytut Gallupa od 40 lat prowadzi systematyczne badania na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów. Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (StrengthsFinder) mierzy obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty są naturalnymi wzorcami myślenia, odczuwania oraz zachowania, w naturalny sposób predysponującymi do pewnego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

#aktywator #analityk #bezstronność #bliskość #czar #dowodzenie #dyscyplina #elastyczność #empatia #indywidualizacja #integrator #intelekt #komunikatywność #kontekst #maksymalista #naprawianie #odkrywczość #odpowiedzialność #optymista #organizator #osiąganie #poważanie #pryncypialność #rozwaga #rozwijanie innych #rywalizacja #strateg #uczenie się #ukierunkowanie #wiara w siebie #wizjoner #współzależność #zbieranie #zgodność

TALENTY GALLUPA W PRACY | warsztat 6/10/2018 Warszawa |

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Masz talenty ! Choćbyś temu zaprzeczał!

Lista wszystkich talentów Instytutu Gallupa Clifton StrenghtsFinder

Spośród 34 neuronalnych wzorców, zwanych talentami, czyli naturalnych  wzorców sposobu myślenia, odczuwania i działania, każdy z nas ma pięć dominujących, które zasadniczo nie zmieniają się przez całe życie człowieka (Teoria 5 Talentów M.Buckingham i D.O. Clifton na podstawie ponad 30 lat badań Instytutu Gallupa).

Talenty te stanowią naturalny potencjał, Twoje predyspozycje, ale to czy zechcesz z nich uczynić swoje mocne strony – swoje obszary mistrzostwa osobistego, zależy tylko od Ciebie.

34 talenty – 4 domeny

Lista talentów Gallupa StrengthsFinder
Copyright Gallup 2013. Nazwy i opisy chronione prawem autorskim. Oficjalne opisy źródłowe wykorzystane za pisemną zgodą Gallup. Opisy wszystkich talentów Instytutu Gallupa - Pełna lista talentów Stregths Finder - Lista 34 talentów Gallup

Achiever     Osiąganie
Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Activator    Aktywator    
Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.

Adaptability    Elastyczność
Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Analytical    Analityk
Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Arranger    Organizator
Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Belief    Pryncypialność
Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Command    Dowodzenie
Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Communication    Komunikatywność
Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Competition    Rywalizacja
Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Connectedness    Współzależność
Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Context    Kontekst
Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

Deliberative    Rozwaga
Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

Developer    Rozwijanie Innych
Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

Discipline    Dyscyplina
Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

Empathy    Empatia
Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Consistency    Bezstronność
Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

Focus    Ukierunkowanie
Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Futuristic    Wizjoner
Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

Harmony    Zgodność
Osoby które wyróżnia cecha  Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Ideation    Odkrywczość
Osoby, które wyróżnia cecha  Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Includer    Integrator
Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Individualization    Indywidualizacja
Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Input    Zbieranie
Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

Intellection    Intelekt
Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Learner    Uczenie się
Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się,  mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

Maximizer    Maksymalista
Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

Positivity    Optymista
Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Relator    Bliskość
Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Responsibility    Odpowiedzialność
Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

Restorative    Naprawianie
Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

Self-Assurance    Wiara w Siebie
Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

Significance    Poważanie
Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

Strategic    Strateg
Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.

Woo    Czar
Osoby, które wyróżnia cecha Czaru, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.

Dowiedz się więcej o poszczególnych talentach
ALFABECIE TALENTÓW

FAQ

Często zadawane pytania

Jak zdiagnozować swoje talenty?
Gdzie kupić kod dostępu do testu talentów Gallupa?

Jeśli potrzebujesz pomocy w diagnozie i analizie swoich talentów, chcesz lepiej zrozumieć swoje talenty, przyjrzeć się im w działaniu, ukierunkować je na działania zawodowe to pisz, dzwoń albo łącz się telepatycznie.

Analizę talentów można wykonać za pomocą  STRENGTHSFINDER na stronie Instytutu Gallupa. Test można wykonać po polsku. Do logowania potrzebny kod (dostępny z niektórymi publikacjami Instytutu Gallupa lub na stronach Gallup Strenghts Center). Jeśli posługujesz się językiem angielskim to możesz dostęp do tego tekstu kupić bezpośrednio tutaj https://www.gallupstrengthscenter.com/store/en-us/assessments

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Jak zrobić test talentów Clifton StrengthsFinder online?

Krok 1. Wybór kodu
Wejdź na stronę www.gallupstrengthsfinder.com kliknij BUY PRODUCTS. Wybierz opcję badania. Żeby zdiagnozować swoich 5 dominujących talentów wybierz TOP 5 STRENGTHS ACCESS. Żeby zdiagnozować kolejność wszystkich talentów wybierz ALL 34 STRENGTHS ACCESS. Jeśli masz już zdiagnozowane 5 dominujących talentów TOP 5 możesz wybrać opcję BEYOND YOUR TOP 5 STRENGTHS, dzięki której otrzymasz informację o kolejności swoich talentach od 5 do 34 talentu.
Po wybraniu opcji, która Cię interesuje kliknij ADD TO CART, a potem CONTINUE TO CHECKOUT.

Krok 2. Rejestracja konta
Jeśli pierwszy raz robisz test musisz zarejestrować się na platformie. Kliknij REGISTER NOW i uzupełnij swoje dane. Jeśli zaznaczysz opcję newslettera to w kolejnym kroku otrzymasz jeszcze informację na jego temat.

Krok 3. Zakup kodu
Przejdziesz do opcji danych adresowych, co jest konieczne dla dokonania zakupu i założenia wiarygodnego konta. Ostatni krok to podstrona z podsumowaniem płatności za zamówienie. Uzupełnij dane z karty kredytowej i na Twoim koncie powinien już być widoczny kod do użycia.

Krok 4. Badanie
Będziesz cały czas zalogowany na konto które właśnie stworzyłeś. Aby zrobić test Clifton StrengthsFinder po polsku online wybierz opcję językową. Rozpocznij badanie. Zajmie to około 30 minut.

Uwaga! Test można wykonać tylko raz (każda kolejna próba jest płatna). Odpowiedzi nie można poprawiać ani do nich powracać. Dlatego zadbaj o komfortowe warunki i czas abyś mógł go spokojnie wykonać w całości. Przed właściwym rozpoczęciem testu będziesz mieć możliwość wykonania kilku zaznaczeń próbnych, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz instrukcję.

Krok 5. Wyniki
Po wypełnieniu Clifton Strengths (testu StrengthsFinder) natychmiast otrzymasz automatycznie wygenerowany opis Twoich pięciu dominujących głównych cech – talentów – w języku polskim (sygnatura) oraz angielskim (opis spersonalizowany).
Więcej ciekawych materiałów w języku angielskim na temat Twoich talentów znajdziesz na podstronie MY DASHBOARD.

POTRZEBUJESZ OMÓWIENIA?

SESJE INFORMACJI ZWROTNYCH - bezpośrednio (Warszawa), via Skype lub telefonicznie
 • wsparcie w diagnozie talentów i przygotowanie do omówienia
 • poszukiwanie szczegółowych informacji, np.
  # talenty w obszarach menadżerskich,
  #
  talenty w przedsiębiorczości,
  #
  parametry środowiska rozwojowego,
  #
  warunki dla najwyżej efektywnych zadań i in.
 • pisemne podsumowanie najważniejszych informacji po sesji oraz spis literatury i szkoleń rekomendowanych dla rozwijania poszczególnych talentów
 • sesja informacji zwrotnych z elementami coachingu talentów obejmująca wymienione zagadnienia omówione w analizie talentów:
  • charakterystyka Twojego układu talentów
  • wyzwania Twojego układu talentów
  • potrzeby wynikające z Twojego układu talentów
  • nawiązania do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów w Twoim życiu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

Na czym polega test talentów Gallupa?
Co to jest StrengthsFinder ™?

Badanie Clifton StrengthsFinder jest internetowym narzędziem do oceny normalnej (niezaburzonej) osobowości. Jego wyjątkowość polega na tym, że opisy zostały przygotowane z punktu widzenia psychologii pozytywnej i z zachowaniem pozytywnej semantyki.

Badanie to jest wynikiem ponad 30-letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami. StrengthsFinder mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach. Talenty rozumiane są jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Zgodnie z misją całego Gallup Center, ma to służyć ludziom w poznawaniu i rozwijaniu talentów w silne strony w celu poprawy wszystkich aspektów ich życia.

Na czym polega test talentów Gallupa?

Badanie składa się z około 180 pozycji testowych. Każda pozycja składa się z pary potencjalnych samoopisów, np. „Czytam uważnie instrukcje” i „Lubię natychmiast rozpoczynać pracę”.
Zadaniem respondenta jest wybranie spośród każdej pary stwierdzenia, które najlepiej go opisuje, oraz określenie, w jakim stopniu wybrane stwierdzenie go dotyczy.

Czas na wybór jest ograniczony do 20 sekund. Po tym czasie system automatycznie przechodzi do kolejnej pary stwierdzeń.

Po wypełnieniu StrengthsFinder uczestnik otrzymuje automatycznie wygenerowane wyniki wymieniające jego pięć głównych cech – talentów (najczęściej wybieranych i najwyżej ocenionych). Opisy te dotyczą poszczególnych Twoich talentów, ale nie zawierają informacji o tym, w jaki sposób Twoje talenty ze sobą współpracują, gdzie się wzmacniają, a gdzie osłabiają. Aby to lepiej zrozumieć, a wiedzę wykorzystać w podejmowaniu decyzji zawodowych i osobistych – skontaktuj się ze mną!

Z jednym kodem badanie można wykonać tylko jeden raz, przy czym robienie go ponownie nie bardzo ma sens.

Badanie Clifton StrengthsFinder™ oraz raport dotyczący głównych cech opracowano zgodnie z podstawową zasadą misji Instytutu Gallupa, jaką jest pomaganie ludziom w poznawaniu i rozwijaniu talentów w silne strony w celu poprawy wszystkich aspektów ich życia.

Czy mogę zmienić swoje talenty?
Czy mój układ talentów jest stały?

Talenty dla danej osoby są trwałe i jest mało prawdopodobne, że zmienią się one w istotny sposób w ciągu twojego życia. To prawda, że ponowne badanie może wskazywać na inne wyniki. Niestety badanie tym samym testem może zaburzać wiarygodność wyników – wiesz jakich pytań możesz się spodziewać, a tym samym manipulować wynikami.

Jednak trzeba przyznać, że kiedy w ciągu życia zmieniasz dziedzinę koncentrację oraz to, że cały czas zdobywasz nową wiedzę i umiejętności, może to doprowadzić do rozwinięcia nowych mocnych stron poprzez wykorzystanie swoich talentów.

Badanie często przynosi refleksję, że największy potencjał mamy w obszarach, których nie doceniamy, albo wręcz w których nie chcielibyśmy mieć. Zniechęcam cię jednak do poszukiwania uprawnień dla swoich oczekiwań, bo może się okazać, że te oczekiwania nie są twoje, a np. twoich rodziców 😉

Czym są mocne strony?
Czym się różni mocna strona od talentu?

Mocna strona jest stałą umiejętnością wykonywania jakiegoś zadania w sposób najbliższy doskonałości. Podstawą rozwinięcia mocnej strony jest określenie swoich dominujących talentów, czyli najbardziej naturalnych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, a następnie uzupełnienie ich wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla danego zadania.

Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.
Witruwiusz

Kody dostępu

Mój kod dostępu nie działa.

Jeśli wprowadzany kod dostępu nie działa, powodem może być jego niewłaściwe wpisanie. Proszę sprawdzić kod dostępu na etykiecie przyklejonej do książki i starannie wpisać go ponownie w pole kodu dostępu, uważając, aby nie wpisać dodatkowych spacji. Nie może być żadnych spacji przed kodem dostępu, po nim, ani nigdzie w środku.

Zapomniałe(a)m/zgubiłe(a)m mój kod dostępu.

Jeżeli wchodził(a) już Pan(i) do badania Clifton StrengthsFinder i utworzył(a) Pan(i) nazwę użytkownika i hasło, w przyszłości nie będzie już potrzebny kod dostępu.

Dane demograficzne

W jaki sposób będą wykorzystywane moje dane demograficzne?

Pana(i) dane osobowe będą wykorzystane jedynie do celów badawczych i tylko w formie zagregowanej z odpowiedziami innych uczestników, co zapewni poufność. Pana(i) odpowiedzi na te pytania są dobrowolne.

Po co potrzebne są dane demograficzne?

Firma Gallup jest światowym liderem w badaniu postaw ludzkich – ich talentów, opinii, źródeł motywacji w pracy oraz zadowolenia. Aby utrzymać najwyższy poziom badań, nasze dane weryfikujemy w sposób ciągły, tak aby zapewnić ich wiarygodność i dokładność. Pana(i) odpowiedzi pomogą nam zapewnić dokładność oraz rzetelność wszystkich wyników badania Clifton StrengthsFinder, co będzie z korzyścią dla każdego respondenta. Pana(i) dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych i tylko w formie zagregowanej z odpowiedziami innych uczestników, co zapewni poufność. Pana(i) odpowiedzi na te pytania są dobrowolne.

Udział w badaniu Clifton StrengthsFinder™

Czy mogę wyłączyć odliczanie 20 sekund?

Osoby, których ograniczenia sprawności powodują konieczność wypełniania badania Clifton StrengthsFinder™ bez limitu czasowego, proszone są o kontakt z Gallupem (przesyłane wiadomości wyłącznie po angielsku).

Co stanie się w przypadku utraty połączenia lub przerwania sesji Clifton StrengthsFinder™?

W razie utraty połączenia lub przerwania sesji Clifton StrengthsFinder™ proszę po prostu zalogować się ponownie. Powróci Pan(i) do tej samej pary stwierdzeń, która była na ekranie w chwili utracenia połączenia lub przerwania sesji.

Co się stanie, jeżeli nie dokonam wyboru w przypadku jakiejś pary?

Przeciętny uczestnik opuszcza kilka par stwierdzeń. Nie wpłynie to zasadniczo na wyniki.

Podczas badania Clifton StrengthsFinder™ czasami miałe(a)m wrażenie, że obydwa stwierdzenia, między którymi dokonywałe(a)m wyboru, doskonale mnie opisują, ale żadne z nich nie opisuje mnie lepiej niż drugie. W takich przypadkach wybierałe(a)m odpowiedź neutralną. Dlaczego nie ma odpowiedzi Obydwa stwierdzenia?

Nieuwzględnienie odpowiedzi Obydwa stwierdzenia było zamierzone. Badania, których wynikiem było opracowanie testu Clifton StrengthsFinder™, wykazało, że ludzie nie są „wszechstronni” i największa możliwość rozwinięcia silnej strony jest ściśle powiązana z ich największymi talentami. Dlatego nasz instrument nie pozwala respondentom stwierdzić, że są dobrzy we wszystkim, a pomaga im instynktownie określić i uszeregować swoje talenty – tak, jak się to się dzieje każdego dnia.

Czy mogę powtórnie wziąć udział w badaniu Clifton StrengthsFinder™? Czy ponowne wypełnienie testu Clifton StrengthsFinder™ może wpłynąć na mój wynik?

Pierwsze badanie Clifton StrengthsFinder™ zapewnia najbardziej wiarygodne i odkrywcze rezultaty. Dlatego też kod dostępu do badania Clifton StrengthsFinder™ jest przeznaczony tylko do jednorazowego użycia. Wypełnienie testu Clifton StrengthsFinder™ więcej niż jeden raz może wypaczyć rzetelność uzyskanych wyników. Badanie Clifton StrengthsFinder™ mierzy obecność talentów, przedstawiając pary stwierdzeń i skłaniając do dokonania szybkiego wyboru pomiędzy dwoma stwierdzeniami. Limit 20 sekund na dokonanie wyboru i nieznajomość par stwierdzeń zapewniają dokładność wyników, gdyż uniemożliwiają zbyt długie zastanawianie się nad odpowiedzią.

Jaki wpływ mają neutralne odpowiedzi na wynik badania Clifton StrengthsFinder™?

Badanie Clifton StrengthsFinder™ ma na celu pomóc respondentom rozpocząć odkrywanie swoich najbardziej dominujących talentów poprzez określenie obszarów, zwanych „cechami”, z których one wynikają. Odbywa się to poprzez przedstawianie respondentowi sytuacji, w której jest on zmuszony do dokonania wyboru jednego stwierdzenia spośród dwóch różnych, ale niekonieczne przeciwstawnych opcji. Oczywiście, jeśli nie może Pan(i) dokonać wyboru, ponieważ w Pana(i) odczuciu żadna z opcji nie opisuje Pana/Panią dobrze, zaznaczona neutralna odpowiedź nie będzie uwzględniana w obliczaniu ostatecznych wyników testu. Mniej oczywiste jest to, że jeśli Pan(i) nie może dokonać wyboru, ponieważ w Pana(i) odczuciu oba stwierdzenia dobrze Pana/Panią opisują, zaznaczona neutralna odpowiedź również nie będzie uwzględniana w obliczaniu ostatecznych wyników testu. Dlaczego? Ponieważ do największych odkryć często dochodzi w sytuacji konieczności wyboru między dwoma pasującymi stwierdzeniami. Jeśli nie może Pan(i) dokonać wyboru w sytuacji, gdy obydwa stwierdzenia określają Pana/Panią równie dobrze, taka para stwierdzeń prawdopodobnie nie określa Pana(i) najbardziej dominujących cech.

Czasami system przechodził do następnego zestawu stwierdzeń, zanim udało mi się zdecydować na jakąś odpowiedź. Czy to wskazuje na jakiś problem?

Tak naprawdę, stanowi to część procedury badania. W każdym przypadku, gdy Pana(i) talenty skłaniają Pana/Panią do zaznaczenia stwierdzenia, nasz test to uchwyci. Jeśli nie zdążył(a) Pan(i) dokonać wyboru we wskazanym okresie czasu, oznacza to, że prawdopodobnie żadne z dwóch przedstawionych stwierdzeń nie zrobiło na Panu(i) takiego wrażenia, aby dokonać odpowiednio szybkiego wyboru. Być może obydwa stwierdzenia opisywały Pana/Panią równie dobrze. Możliwe też, że żadne z nich nie opisywało Pana(i) wystarczająco dobrze. Niezależnie od przypadku, trudność dokonania wyboru wskazuje na fakt, że przedstawiona para stwierdzeń prawdopodobnie nie dotyczyła Pana(i) najbardziej dominujących cech.

Podczas badania Clifton StrengthsFinder™ byłe(a)m w dobrym/złym nastroju. Czy mój nastrój mógł mieć wpływ na uzyskane wyniki? Czy w tej sytuacji należy powtórzyć badanie Clifton StrengthsFinder™?

Pana(i) nastrój ma znikomy wpływ na wyniki testu Clifton StrengthsFinder™. Do takiego wniosku doszliśmy, prosząc te same osoby o powtórzenie testu Clifton StrengthsFinder™ przy innej okazji i w odstępie kilku miesięcy. Pomimo tego, że nastroje tych osób były przypuszczalnie różne za każdym razem, wyniki uzyskane przez każdego respondenta w obydwu przypadkach były wyraźnie spójne. Osoby, do których przemawiają statystyki, będą zapewne zainteresowane współczynnikiem spójności między wynikami obydwu testów. Firma Gallup ustaliła, że wynosił on od 0,60 do 0,80. Nie oznacza to, że nastrój nie ma żadnego wpływu na udzielane odpowiedzi. Jednak wskazuje to, że badanie Clifton StrengthsFinder™ skutecznie ogranicza wpływ nastroju i pozwala ujawnić najbardziej dominujące wzorce myślenia, odczuwania i zachowania respondenta.

źródło: http://sf1.strengthsfinder.com/pl-pl/faqs/Default.aspx#Top

Written By
More from Marta

Bliskość (Relator)

Talent Bliskość (Relator) jest talentem budowania relacji. Osobom, z silnym talentem Bliskości,...
Czytaj więcej

21 komentarzy

 • Mam wrażenie, że wielu ludzi boi się definicji talentu, jako wrodzonego wzorca zachowania, bo w ten sposób tracą swoiste alibi. Talent, to coś szczególnego, dawane tylko nielicznym – i już inaczej – mam wymówkę – to mnie nie dotyczy, nie muszę się starać, bo nie mam talentu. A gdybym miał talent, to na pewno…, z pewnością!
  Smutne niestety i prawdziwe niestety…

 • rozglądając się wokoło, szukając niedaleko, wydaje mi się, że samowiedza o swoich talentach, świadomość mocnych stron i świadomość tego, jak mocne filary mogą stanowić na własnej drodze życiowej jest nikła. A jeśli jest, to jest ona bardziej intuicyjna niż werbalna.

  O wiele większą mamy świadomość swoich słabszych stron – wychowywanie przez krytykę jest dość powszechnym zjawiskiem.

 • Tak, ludzie niestety często boją się prawdy o sobie samych, boją się zobaczyć w sobie piękno, które widzą i doceniają w nich inni. To jest niezły paradoks, albo najlepszy kawał trikstera, bo działania na fali naszego talentu sprawiają nam naturalną przyjemność 🙂

 • Taa.. Obdarzonych talentem jako czymś rzadkim, wyjątkowym – niewielu a przecież te talenty wskazane w wykazie Gallupa nie są określeniami które dotyczą jedynie jakichś szczególnie wyjątkowych ludzi. Czasami trzeba spróbować spojrzeć na siebie po prostu łaskawszym okiem i zinterpretować pewne być może „minusy” in plus. No chyba że chce się narzekać i obwiniać świat i innych o wszelkie niedogodności i..nie ruszać z miejsca, tkwić w bezruchu.

 • A skąd wziąć kod dostępu, żeby się zarejestrować na tej stronie?

 • Pani Edyto, w Polsce można było kupić w księgarni językowej z publikacją „Now, Discover Your Strengths” D. Clifton i M. Buckingham, oraz „How Full Is Your Bucket?” D. Clifton i t. Rath. Proszę upewnić się u sprzedawcy, że na okładce znajduje się nie naruszony kod znaków (potrzebny właśnie do zalogowania). Przestrzegam przed kupowaniem książek używanych, bo kod będzie wykorzystany.

  Zdecydowanie łatwiej będzie kupić sam kod w Gallup Strengths Center https://www.gallupstrengthscenter.com/ Potrzebna płatność kartą kredytową. Test wykonuje się po polsku, wyniki – automatycznie generowanie po wykonaniu testu – są po angielsku. Jeśli Pani potrzebuje raportów po polsku to zapraszam tutaj – https://marta.bara.pl/produkt/darmowy-raport-top5-clifton-strengthsfinder-po-polsku/

 • Super moc dowiedziec sie czegos wiecej o sobie. Poznanie siebie pomaga zrozumiec czym sie kierujemy w zyciu i pracy zawodowej. Zamiast walczyc samemu ze sobie, mozna zyc zgodnie z wlasnymi wartosciami i talentami. Sedeczne dzieki!

 • Dzień dobry
  Kupiłam książkę z kodem do testu TOP5
  Wpisałam kod i pojawił się komunikat ” Due to technical difficulties at this time, your results are not awailable. Our technical teamhas been notified. Please try again later. Thank you!”
  Spróbowałam później i znowu to samo.
  Napisałam maila z opisem i brak odpowiedzi. Co mogę jeszcze zrobić?

 • Dzień dobry. Po jakim czasie próbowała Pani ponownie wprowadzić kod? Maila, którego Pani wysłała był do pomocy technicznej Gallupa? Kiedy to było? Jaki jest tytuł książki, którą Pani kupiła? Mam nadzieję, że była to nowa pozycja, a nie używana 😉

 • Pani Patrycjo, komunikacja z centrum pomocy technicznej tutaj https://www.gallupstrengthscenter.com/Help/en-US/ContactUs Niech Pani napisze o swoim problemie. Odpowiadają w przeciągu kilku dni. Takie sytuacje z kodem mi się nie zdarzają więc trudno mi powiedzieć co jest przyczyną. Może niech sprawdzi Pani jeszcze, poprawność wpisywania, np. zero i litera „o”, oraz spacje na początku i końcu.

 • Witam,
  w którymi publikacjami dostępny jest kod to logowania w celu wykonania testu?
  Czy kod znajdę w książce „Strengths Finder 2.0”?

 • Zrobiłem sobie ten test i, szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia. Od dziecka miałem „dar” do tego, aby przejrzeć każdy test tego typu, co implikowało automatycznie jego małą wartość badawczą. Miałem nadzieję, że tak „poważny”test jest wolny od takich oczywistych wad konstrukcyjnych. Myliłem się. Wielokrotnie pytania się powtarzają, na wiele z nich nie można odpowiedzieć w sposób, który wymusza schemat. Mało tego, przy wielu z nich mógłbym śmiało zaznaczyć dwie przeciwstawne odpowiedzi i byłyby one poprawne i zaznaczone szczerze. Czasem mojej oczywistej i szczerej odpowiedzi w ogóle nie było w polu wyboru i musiałem zaznaczyć coś, co było nieprawdziwe, aby przejść dalej. Cóż, rezultatem jest niezbyt wiarygodna diagnoza, która do niczego się nie przydaje. To jeden z tych testów, do których to ty musisz się dopasować, bo on na pewno nie jest dopasowany do ciebie. A przynajmniej nie był do mnie. Osobiście żałuję pieniędzy wydanych na ten „test”. Ale jak chcecie się zabawić kolejnym psychotestem – nikt nie zabrania.

 • Nie ma idealnych narzędzi diagnostycznych.
  Pozycje testowe zestawiane są wg klucza, który umożliwia wyłapanie subtelnych różnic pomiędzy cechami. Tych powtórek jest dosłownie kilka na 117 par. To celowy zabieg, który ma swoje uzasadnienie psychometryczne, a nie wada lub przypadek. Pary stwierdzeń są zestawione także w określony sposób, a środkowe zaznaczenia (czyli w uproszczeniu niemożliwość ustosunkowania się) wskazują, że albo żadne ze stwierdzeń nie dotyczy osoby, albo oba mogą być istotne. To także zabieg celowy oparty na skomplikowanym mechanizmie zliczającym, który nie bazuje na średnich.
  Rozumiem jednak, że trudności związane z wypełnieniem go oraz Twój naturalny „dar” przeglądania od dziecka testów sprawiły, że wyniki uważasz za niedopasowane. Zachęcam do weryfikacji i przeczytania raportu Strengths Isight Report, bo ten jest personalizowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *