Press enter to begin your search

Talenty według Gallupa – CliftonStrengths

  • Co to jest talent?
  • W czym mogę być dobry?
  • Jakie mogą być moje mocne strony?
  • Jak zrobić badanie CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), często nazywany jako „test Gallupa”?
  • Co zrobić po zrobieniu badania?
Czy wiesz co Cię wyróżnia na tle innych? Korzystając ze swoich talentów i tego w czym masz szansę być najlepszy, możesz działać z łatwością i bez napinania, bo talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi. A może wydaje Ci się, że nie masz żadnych talentów i w niczym nie jesteś wyjątkowy?

Czym jest talent według Gallupa?

Instytut Gallupa przez niemal 30 lat przeprowadził miliony wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów i pracowników. Badanie talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (wcześniej znanego jako Clifton StrengthsFinder, niezbyt trafnie nazywane popularnie „testem Gallupa”) mierzy on obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty w naturalny sposób predysponują do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby cechują się największą dynamiką, ułatwiają najszybsze uczenie się i mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

Talent według Gallupa (ang. theme) to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być produktywnie wykorzystany. Talent różni się od mocnej strony. Silna strona lub mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania.

Lista 34 talentów Instytutu Gallupa CliftonStrenghts

Każdy człowiek posiada 34 talenty. Część z nich jest dominująca, co znaczy, że ujawnia się niemal każdego dnia i w różnych sytuacjach. W starszych publikacjach Gallupa można znaleźć informacje, że mamy 5 dominujących talentów. Jednak w codziennych działaniach widać działanie większej ilości talentów, które wpływają na to jak myślimy i działamy. Jako ludzie jesteśmy zbyt skomplikowani żeby opisać nas pięcioma cechami, a resztę traktować jako nieistotne. Większość osób twierdzi, że na co dzień widzi około 10 swoich talentów. Ile ich jest na prawdę to sprawa indywidualna. Talenty te stanowią naturalny potencjał, Twoje predyspozycje, ale to czy zechcesz z nich uczynić swoje mocne strony – swoje obszary mistrzostwa osobistego, zależy tylko od Ciebie.

Pełna lista talentów Clifton Stregths (Strengths Finder)

Opisy wszystkich talentów Instytutu Gallupa. Uwaga! Talenty Gallupa mają unikalne nazwy, które są zastrzeżone prawami autorskimi © Gallup, Inc. Nazwy i opisy są chronione prawem autorskim. Oficjalne opisy źródłowe wykorzystane za pisemną zgodą Gallup. Aktualizacja opisów w 2019 r.

Achiever (Osiąganie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Osiągania, ciężko pracują i mają w sobie duży zapas sił życiowych. Czerpią wielką satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Activator (Aktywator)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Aktywator, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Swoje zadania chcą wykonać, a nie tylko o nich mówić.

Adaptability (Elastyczność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są, i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Analytical (Analityk)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Analityk, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Arranger (Organizator)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Organizator, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią określać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Belief (Pryncypialność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Command (Dowodzenie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Communication (Komunikatywność)
Osobom, których szczególnie wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Competition (Rywalizacja)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp, porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Connectedness (Współzależność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało zbiegów okoliczności, a prawie każde zdarzenie ma swoje znaczenie.

Consistency (Bezstronność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Potrzebują systematyczności oraz jasnych zasad i procedur, których każdy może przestrzegać.

Context (Kontekst)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość poprzez badanie jej historii.

Deliberative (Rozwaga)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rozwagi, głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

Developer (Rozwijanie Innych)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rozwijania innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każdą oznakę rozwoju i czerpią z nich satysfakcję.

Discipline (Dyscyplina)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i strukturę. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają te osoby.

Empathy (Empatia)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Empatii, potrafią wyczuwać uczucia innych ludzi, wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Focus (Ukierunkowanie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu. Najpierw określają priorytety, a potem podejmują działania.

Futuristic (Wizjoner)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Wizjoner, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości zachęcają innych.

Harmony (Zgodność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Ideation (Odkrywczość)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Includer (Integrator)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Integrator, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Individualization (Indywidualizacja)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia, dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Input (Zbieranie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Zbierania, mają potrzebę zbierania i archiwizacji. Mogą gromadzić informacje, pomysły, artefakty, a nawet relacje.

Intellection (Intelekt)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Learner (Uczenie się)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się niż jego rezultaty.

Maximizer (Maksymalista)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Maksymalista, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre, w coś, co będzie doskonałe.

Positivity (Optymista)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Optymista, zarażają innych swoim entuzjazmem. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Relator (Bliskość)
Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję, pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Responsibility (Odpowiedzialność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami jak uczciwość i lojalność.

Restorative (Naprawianie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie, co nie działa i jak to naprawić.

Self-Assurance (Wiara w Siebie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Wiary w siebie, są przekonane, że mają zdolności podejmowania ryzyka i kierowania własnym życiem. Mają one wewnętrzny kompas, który zapewnia im pewność w podejmowaniu decyzji.

Significance (Poważanie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Poważania, chcą odgrywać znaczącą rolę. Są one niezależne i układają swoje projekty według wpływu, który wywrą one na ich organizację lub osoby wokół nich.

Strategic (Strateg)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.

Woo (Czar)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha CZAR – Ciągłe Zdobywanie Aprobaty Rozmówcy, uwielbiają podejmować wyzwania związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z innymi osobami.

FAQ – Często zadawane pytania

Czym jest CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder?

Badanie Clifton Strengths™ to oparte na rozwiązaniach internetowych narzędzie oceny normalnej osobowości z punktu widzenia psychologii pozytywnej. Badanie Clifton Strengths™ w szczególności mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach, zwanych „cechami”. Talenty, czyli naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby, służą jako podstawa rozwoju mocnych stron. Korzystając z bezpiecznego połączenia internetowego, Clifton Strengths™ przedstawia respondentowi 177 pozycji testowych. Każda pozycja składa się z pary potencjalnych opisów respondenta, takich jak „Czytam uważnie instrukcje” i „Lubię natychmiast rozpoczynać pracę”. Opisy są sformułowane w taki sposób, jak gdyby stanowiły krańcowe punkty skali. Zadaniem respondenta jest wybranie spośród każdej pary stwierdzenia, które najlepiej go opisuje, oraz określenie, w jakim stopniu wybrane stwierdzenie go dotyczy.

Jak zdiagnozować swoje talenty?

Badanie talentów można wykonać za pomocą CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder na stronach centrum Gallupa. Kwestionariusz można uzupełnić po polsku. Do logowania potrzebny kod (dostępny z niektórymi publikacjami Instytutu Gallupa lub na stronach Gallup Strenghts Center).

Czy talenty mogą się zmienić?

Talenty danej osoby są powiązane z niektórymi cechami osobowości, a ta jest stosunkowo niezmienna w ciągu życia. Najnowsze doniesienia dotyczące zmienności osobowości w ciągu życia wskazują na to, że pewne cechy są bardziej stałe niż inne. Talenty są stosunkowo trwałe i jest mało prawdopodobne, aby główne cechy zmieniły się w istotny sposób w ciągu życia osoby. Z drugiej strony zmiana dziedziny koncentracji oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności może doprowadzić do rozwinięcia nowych silnych stron poprzez inne wykorzystanie największych talentów. Moje doświadczenie pokazuje, że znaczące zmiany w życiu (zarówno pozytywne jak i negatywne) mogą wpływać na zmianę wyników badania. Jednak porównując więcej niż 5 talentów zmiany są już mniej widoczne. Większość naszych najsilniejszych talentów pozostaje silne, chociaż inne mogą wysunąć się na prowadzenie.

Gdzie kupić kod dostępu do badania talentów Gallupa?

Dostęp do testu możesz kupić bezpośrednio na stronach Gallupa tutaj https://store.gallup.com/c/en-ie/assessments

No Comments

Post a Comment