Strengths Community Meetup

Spotkania Entuzjastów Talentów Gallupa

Wzorem społeczności coachów i trenerów Gallupa, którzy na całym świecie organizują spotkania dla entuzjastów silnych stron i talentów Gallupa – Polska zaprasza 🙂

Są to spotkania dla osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem bazującym na mocnych stronach, zarówno dla specjalistów, trenerów, coachów, menadżerów wykorzystujących w swojej pracy metodologię i narzędzia Gallupa (test talentów Clifton Strengths, znanym jako Clifton StrengthsFinder) oraz osób zainteresowanych swoim własnym rozwojem.

Spotkania te są miejscem dzielenia się wiedzą profesjonalną i uczenia osób, które chcą rozwinąć swoje talenty w mocne strony oraz okazja do spotkania swojego potencjalnego partnera biznesowego, coacha, klienta, współpracownika lub przyjaciela, którzy pomogą ci praktycznie wykorzystać Twoje talenty.

W Warszawie spotykamy się regularnie – co miesiąc!
AKTUALNE TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ >>

Spotkania w innych częściach Polski odbywają się co jakiś czas.

Pozostań w stałym kontakcie z aktualnymi informacjami na temat organizowanych spotkań Strengths Community na zamkniętej grupie na FB >>

 

Strentgths Wiki

Talent wg Gallupa
Naturalny wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może być produktywnie wykorzystany

 

Silna strona wg Gallupa
Silna strona lub mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania

 

Podejście Gallupa
Podejście do rozwoju bazujące na mocnych stronach zakłada, że talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
Ludzie, którzy koncentrują się na swoich mocnych stronach są szczęśliwsi i częściej angażują się w swoją pracę. Wykorzystanie na co dzień w pracy zaledwie kilku dominujących talentów pozwala ludziom osiągać wysokie wyniki.

Mocne strony w biznesie

Projekty rozwojowe, szkoleniowe, diagnostyczne i doradcze Strengths Community

ORGANIZACJE

Projektujemy rozwiązania, które pasują do strategii, kultury organizacji, kierunków rozwoju oraz rynkowych wyzwań za nimi idących.


ZESPÓŁ

Stworzymy rozwojowe doświadczenie dla zespołu, które zwiększy wzajemne zrozumienie i zaangażuje członków zespołu w efektywną współpracę.


PRACOWNICY

Przeprowadzamy ludzi od diagnozy talentów do celowego wykorzystania w pełnionej roli zawodowej. Talenty są po to, aby z nich korzystać.


 

PROFESJONALIŚCI

Edukujemy działy HR, trenerów oraz coachów jak pracować metodą Gallupa oraz maksymalnie wykorzystać talenty i mocne strony w prowadzonych projektach.


 

Największy w Polsce zespół Certyfikowanych przez Gallupa Coachów Mocnych Stron
(Gallup Certified Strengths Coach)

NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ >>

 

Talenty i mocne strony

Osiąganie (Achiever)

by

Osoby, z silnym talentem Osiągania są mocno wytrzymałe i ciężko pracują. Czerpią wysoką satysfakcję z bycia osobą zajętą i wydajną. Osiąganie (Achiever) to talent z domeny Realizowania.

Artykuły

Coaching mocnych stron po mojemu

by

Talenty, mocne strony i psychologia pozytywna to coś, o czym rozmawiam każdego dnia. Ta intensywność doświadczenia wpływa na to, co naprawdę myślę o roli talentów w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka.