Strengths Meetup

Spotkania Entuzjastów Talentów Gallupa

Wzorem społeczności coachów i trenerów Gallupa, którzy na całym świecie organizują spotkania dla entuzjastów silnych stron i talentów Gallupa – Polska zaprasza 🙂

Są to spotkania dla osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem bazującym na mocnych stronach, zarówno dla specjalistów, trenerów, coachów, menadżerów wykorzystujących w swojej pracy metodologię i narzędzia Gallupa (test talentów Clifton Strengths, znanym jako Clifton StrengthsFinder) oraz osób zainteresowanych swoim własnym rozwojem.

Spotkania te są miejscem dzielenia się wiedzą profesjonalną i uczenia osób, które chcą rozwinąć swoje talenty w mocne strony oraz okazja do spotkania swojego potencjalnego partnera biznesowego, coacha, klienta, współpracownika lub przyjaciela, którzy pomogą ci praktycznie wykorzystać Twoje talenty.

W Warszawie spotykamy się regularnie – co miesiąc!
AKTUALNE TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ >>

Spotkania w innych częściach Polski odbywają się co jakiś czas.

Pozostań w stałym kontakcie z aktualnymi informacjami na temat organizowanych spotkań Strengths Community Poland na zamkniętej grupie na FB >>

 

Strentgths Wiki

Talent wg Gallupa
Naturalny wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może być produktywnie wykorzystany

 

Silna strona wg Gallupa
Silna strona lub mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania

 

Podejście Gallupa
Podejście do rozwoju bazujące na mocnych stronach zakłada, że talenty każdej osoby są
trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
Ludzie, którzy koncentrują się na swoich mocnych stronach są szczęśliwsi i częściej angażują się w swoją pracę. Wykorzystanie na co dzień w pracy zaledwie kilku dominujących talentów pozwala ludziom osiągać wysokie wyniki.

Mocne strony w biznesie

Wyspecjalizowane projekty rozwojowe, szkoleniowe, diagnostyczne i doradcze

REKOMENDOWANE PROGRAMY GALLUP DLA ORGANIZACJI
Strengths-Based Coaching, Strengths of the Manager, Strengths of the Team
// Mocne strony – rekomendowany program Gallup – Strengths Employee coaching
// Mocne strony managera – rekomendowany program Gallup – Strengths Manager coaching
// Mocne strony zespołu – rekomendowany program Gallup – Strengths Team coaching

PROJEKTY DIAGNOSTYCZNE I DORADCZE, EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
Dostosowane dla organizacji programy rozwoju talentów, mocnych stron, zaangażowania i produktywności
// Diagnoza i omówienia talentów Clifton Strengths (StrengthsFinder)
// Zarządzanie skoncentrowane na mocnych stronach i zaangażowaniu – warsztat wraz z coachingiem talentów StrengthsFinder
// Szkolenia i konsultacje dla działów Human Resources, Managerów, Liderów

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA COACHÓW I TRENERÓW Z METODY GALLUPA
Szkolenia train the trainer, szkolenia dla coachów, szkolenie moderatorów
// Coaching indywidualny, zespołowy oraz menadżerski bazujący na mocnych stronach

Programy realizowane przez Certyfikowanych przez Gallupa Coachów Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach).
NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ >>

Programy dla coachów i specjalistów

Programy rozwoju kompetencji pracy metodą Gallupa

SZKOLENIA DLA COACHÓW, TRENERÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH
// Coaching indywidualny i dla pracowników – talenty w rozwoju i produktywności
// Coaching managerski – talenty w zarządzaniu i stylu liderskim
// Coaching zespołowy – talenty w produktywności, współpracy i realizacji zawodowych celów

MENTORING PROGRAMÓW AUTORSKICH
// Proces mentoringowy – edukacja, doradztwo i superwizja praktyki szkoleniowej, coachingowej i konsultacyjnej

SUPERWIZJA PRAKTYKI COACHINGOWEJ
// Indywidualne i grupowe superwizje dla coachów pracujących na mocnych stronach

Talenty i mocne strony

Osiąganie (Achiever)

by

Osoby, z silnym talentem Osiągania są mocno wytrzymałe i ciężko pracują. Czerpią wysoką satysfakcję z bycia osobą zajętą i wydajną. Osiąganie (Achiever) to talent z domeny Realizowania.

Artykuły

Coaching mocnych stron po mojemu

by

Talenty, mocne strony i psychologia pozytywna to coś, o czym rozmawiam każdego dnia. Ta intensywność doświadczenia wpływa na to, co naprawdę myślę o roli talentów w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka.