Press enter to begin your search

Mój obszar specjalizacji

40 lat systematycznych badań Instytutu Gallupa nad produktywnością, zaangażowaniem i mocnymi stronami oraz 15 lat mojego praktycznego doświadczenia w pracy rozwojowej gwarantują jakość rozwiązań

Projektuję i dostarczam całościowo projekty szkoleniowe i rozwojowe. Uczestniczę w nich jako realizator – manager, psycholog, trener, coach i konsultant ds. mocnych stron.

W realizowanych projektach współpracuję z zespołem doświadczonych trenerów i coachów Strengths Community, w tym Certyfikowanych przez Gallupa coachów mocnych stron (Gallup Certified Strengths Coach).

Jako interdyscyplinarny zespół każdorazowy projekt traktujemy indywidualnie, tak jak wymagają tego potrzeby zespołu i organizacji. Nasze projekty budujemy na bazie potrzeb uczestników, liderów, osób zarządzających ale z uwzględnieniem celu biznesowego organizacji. Łącząc rekomendowane i sprawdzone rozwiązania Gallupa z naszym doświadczeniem potrafimy dostosować projekt, w taki sposób, aby ludzie i zespół osiągali dobre wyniki w przyjaznej atmosferze. Na nasze projekty składa się szereg wynikających z siebie działań, a wśród nich, m.in.: profesjonalna diagnoza talentów, sesje informacji zwrotnych, coaching mocnych stron, rekomendowane przez Gallupa programy rozwoju mocnych stron dla pracowników, managerów i zespołów, konsultacje psychologiczne, szkolenia biznesowe i rozwojowe, team coaching, praca z elementami treningu interpersonalnego , design-thinking oraz action learning (nauki w działaniu).

Szkolenia otwarte

Dedykowane rozwiązania organizacyjne

Dostarczam Rekomendowane programy Gallup dla organizacji
Strengths-Based Coaching, Strengths of the Manager, Strengths of the Team

Mocne strony pracownika – rekomendowany program Gallup – Strengths Employee coaching

Obszary pracy: – Zrozumienie, docenienie talentów i ich dynamiki (tego, jak na siebie wpływają); – Talenty a współpraca zespołowa, relacje z klientem, relacje z przełożonymi oraz  współpracownikami; – Zarządzanie talentami, cienie i obszary rozwoju, strategie wsparcia; – Zarządzanie produktywnością; – Moje i nie moje zadania; – Strategie radzenia sobie z wyzwaniami; – Wydajność – warunki, potrzeby, szanse i okazje; – Stworzenie indywidualnego planu rozwoju.

Mocne strony managera – rekomendowany program Gallup – Strengths Manager coaching

Perspektywa rozwoju menadżera, zespołu i poszczególnych jego członków. Opracowanie własnej wysoko efektywnej strategii zarządzania czerpiącej ze strategii najefektywniejszych menadżerów na świecie, bazującej na talentach.  Doskonalenie swojego stylu pracy, zarówno na poziomie realizacji zadań jak i współpracy z innymi. Opracowanie praktycznych wskazówek ułatwiających wykorzystanie najefektywniejszych strategii zarządzania w danym zespole, m.in. zwiększanie zaangażowania, identyfikacja zadań najbardziej satysfakcjonujących dla poszczególnych pracowników (codzienna rutyna oraz aktywności wyjątkowe), poza finansowe formy nagradzania i motywowania pracowników, zakres możliwego wsparcia menadżera w realizacji jego zadań, wzmacnianie zespołowej kultury czerpania z mocnych stron współpracowników, tworzenie wysoko efektywnych partnerstw.

Mocne strony zespołu – rekomendowany program Gallup – Strengths Team coaching

Zespołowe sesje tematyczne nt. siły współpracy bazującej na mocnych stronach, DNA talentowym zespołu. Obszary pracy: – Perspektywa indywidualna (docenienie unikalności talentów na tle zespołu oraz wyjątkowego wkładu wnoszonego w relacje i współpracę zespołową); – Perspektywa zespołu (zrozumienie najmocniejszych stron i charakteru zespołu, a także swojego miejsca w nim i roli talentów wnoszonych indywidualnie; – Współpraca (wzrost atmosfery akceptacji różnorodności i indywidualności pracowników, zwiększenie ich otwartości na docenianie wzajemnego wkładu poszczególnych osób); – Rozwój kultury współpracy bazującej na mocnych stronach (praktykowanie pozytywnych interakcji pomiędzy członkami zespołu, rozwijanie zespołowej kultury uznania i wzmocnień pozytywnych); – Produktywność (koncentracja na celach zespołowych i własnej roli w ich realizacji, określenie najlepszych warunków dla produktywności zespołowej oraz indywidualnej); – Zwiększenie zaangażowania pracowników w produktywne wykorzystanie swoich zasobów (korzystanie ze zdolności współpracowników i wzajemne się motywowanie).

Rozwiązania dla biznesu
Dostosowane dla organizacji programy rozwoju talentów, mocnych stron, zaangażowania i produktywności

Projekty diagnostyczne i doradcze

Wsparcie wewnętrznych działań organizacyjnych za pomocą diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder, wraz z kompleksową obsługą techniczną badania, wsparciem komunikacji, zaawansowanymi raportami w języku polskim, dostępem do bazy edukacyjnej, omówieniami wyników wraz z zaawansowanymi zestawieniami zbiorczymi i zespołowymi wyników oraz doradztwem w zakresie w zakresie projektowania rozwiązań i wykorzystania potencjału diagnozy talentów Clifton Strengths Finder w rozwiązaniach indywidualnych, managerskich i zespołowych.

Projekty edukacyjne i szkoleniowe

Wsparcie całościowe lub częściowe wewnętrznych programów rozwoju pracowników, liderów i zespołów w ramach szkoleń, warsztatów i coachingów bazujących na mocnych stronach i talentach Gallupa CliftonStrengths, StrengthsFinder. Realizacja wydarzeń szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii i podejścia Gallupa do rozwoju mocnych stron, zaangażowania, organizacyjnej kultury bazującej na mocnych stronach pracowników.

Napisz, czego potrzebujesz

    No Comments

    Post a Comment