Oferta Sense Marta Bara dla klientów instytucjonalnych: profesjonalna diagnoza talentów, sesje informacji zwrotnych, coaching mocnych stron, rekomendowane przez Gallupa programy rozwoju mocnych stron dla pracowników, managerów i zespołó, konsultacje psychologiczne, szkolenia biznesowe i rozwojowe, treningi interpersonalne, sesje action learning (nauki w działaniu). Projektuję i dostarczam całościowo projekty szkoleniowe i rozwojowe; uczestniczę w nich jako realizator – manager, psycholog, trener, coach, konsultant. W ramach większych projektów współpracuję z zespołem doświadczonych trenerów i coachów, w tym Certyfikowanych przez Gallupa coachów mocnych stron (Gallup Certified Strengths Coach).

40 lat systematycznych badań Instytutu Gallupa nad produktywnością, zaangażowaniem i mocnymi stronami

roi-netInstytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, co potwierdzają wyniki badań 2015 Strengths Meta-Analysis. Badania te dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach wiąże się z kluczowymi wynikami skuteczności, a organizacje inwestujące w talenty wydobywają nie tylko, to co najlepsze w pracownikach, ale wpływają na sukces organizacyjny.

Rekomendowane programy Gallup dla organizacji

Strengths-Based Coaching, Strengths of the Manager, Strengths of the Team

Programy realizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb organizacji oraz jej pracowników przez Certyfikowanego przez Gallupa Coacha Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach), specjalistę ds programów rozwojowych.

NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ


Mocne strony - rekomendowany program Gallup - Strengths Employee coaching
Cztery sesje tematyczne nt. profilu talentów, ich dynamiki i najlepszych inwestycji, poprzedzone diagnozą StrengthsFinder. Obszary pracy: – Zrozumienie, docenienie talentów i ich dynamiki (tego, jak na siebie wpływają); – Talenty a współpraca zespołowa, relacje z klientem, relacje z przełożonymi oraz  współpracownikami; – Zarządzanie talentami, cienie i obszary rozwoju, strategie wsparcia; – Zarządzanie produktywnością; – Moje i nie moje zadania; – Strategie radzenia sobie z wyzwaniami; – Wydajność – warunki, potrzeby, szanse i okazje; – Stworzenie indywidualnego planu rozwoju

Mocne strony managera - rekomendowany program Gallup - Strengths Manager coaching
Trzy sesje tematyczne uwzględniające perspektywę rozwoju  menadżera, zespołu i poszczególnych jego członków. Opracowanie własnej wysoko efektywnej strategii zarządzania czerpiącej ze strategii najefektywniejszych menadżerów na świecie, bazującej na talentach.  Doskonalenie swojego stylu pracy, zarówno na poziomie realizacji zadań jak i współpracy z innymi. Opracowanie praktycznych wskazówek ułatwiających wykorzystanie najefektywniejszych strategii zarządzania w danym zespole, m.in. zwiększanie zaangażowania, identyfikacja zadań najbardziej satysfakcjonujących dla poszczególnych pracowników (codzienna rutyna oraz aktywności wyjątkowe), poza finansowe formy nagradzania i motywowania pracowników, zakres możliwego wsparcia menadżera w realizacji jego zadań, wzmacnianie zespołowej kultury czerpania z mocnych stron współpracowników, tworzenie wysoko efektywnych partnerstw.

Mocne strony zespołu - rekomendowany program Gallup - Strengths Team coaching
Cztery zespołowe sesje tematyczne nt. siły współpracy bazującej na mocnych stronach, DNA talentowym zespołu. Obszary pracy: – Perspektywa indywidualna (docenienie unikalności talentów na tle zespołu oraz wyjątkowego wkładu wnoszonego w relacje i współpracę zespołową); – Perspektywa zespołu (zrozumienie najmocniejszych stron i charakteru zespołu, a także swojego miejsca w nim i roli talentów wnoszonych indywidualnie; – Współpraca (wzrost atmosfery akceptacji różnorodności i indywidualności pracowników, zwiększenie ich otwartości na docenianie wzajemnego wkładu poszczególnych osób); – Rozwój kultury współpracy bazującej na mocnych stronach (praktykowanie pozytywnych interakcji pomiędzy członkami zespołu, rozwijanie zespołowej kultury uznania i wzmocnień pozytywnych); – Produktywność (koncentracja na celach zespołowych i własnej roli w ich realizacji, określenie najlepszych warunków dla produktywności zespołowej oraz indywidualnej); – Zwiększenie zaangażowania pracowników w produktywne wykorzystanie swoich zasobów (korzystanie ze zdolności współpracowników i wzajemne się motywowanie).

Rozwiązania dla biznesu

Dostosowane dla organizacji programy rozwoju talentów, mocnych stron, zaangażowania i produktywności

PROJEKTY DIAGNOSTYCZNE I DORADCZE – Wsparcie wewnętrznych działań organizacyjnych za pomocą diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder, wraz z kompleksową obsługą techniczną badania, wsparciem komunikacji, zaawansowanymi raportami w języku polskim, dostępem do bazy edukacyjnej, omówieniami wyników wraz z zaawansowanymi zestawieniami zbiorczymi i zespołowymi wyników oraz doradztwem w zakresie w zakresie projektowania rozwiązań i wykorzystania potencjału diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder w rozwiązaniach indywidualnych, managerskich i zespołowych.

PROJEKTY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE – Wsparcie całościowe lub częściowe wewnętrznych programów rozwoju pracowników, liderów i zespołów w ramach szkoleń, warsztatów i coachingów bazujących na mocnych stronach i talentach Gallupa StrengthsFinder. Realizacja wydarzeń szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii i podejścia Gallupa do rozwoju mocnych stron, zaangażowania, organizacyjnej kultury bazującej na mocnych stronach pracowników.

Programy realizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb organizacji oraz jej pracowników przez Certyfikowanego przez Gallupa Coacha Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach), specjalistę ds programów rozwojowych.

NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ


Diagnoza i omówienia talentów Clifton Strengths Finder TM
Rozpoznaj talenty pracowników i ich obszary najsilniejszych stron, aby zwiększyć ich motywację i zaangażowanie, zachęcić do wykorzystywania mocnych stron w pracy oraz zgromadzić informacje na temat tego, w czym pracownicy mają szansę być najlepsi.
Dostępne diagnozy TOP5 i All34. Oryginalne certyfikaty wyników. Eksperckie raporty w języku polskim.
Omówienia indywidualne, sesje grupowe, executive coaching i coaching managerski.

Zarządzanie skoncentrowane na mocnych stronach i zaangażowaniu - warsztat wraz z coachingiem talentów StrengthsFinder
Autorski program łączący podejścia Gallupa do rozwoju produktywności, bazujący na dwóch flagowych rozwiązaniach – mocnych stron i talentów StrengthsFinder i indeksie zaangażowania Q12. Dwudniowy warsztat praktyczny dla menadżerów, w ramach którego uczestnicy pracują nad własnym podejściem do zaangażowania produktywnością oraz ćwiczą trzy scenariusze rozmów z pracownikami wspierającymi ich w rozwoju i osiągnięciach. Zdiagnozuj swoje talenty, opracuj strategie wykorzystania ich w pracy menadżera, naucz się wzmacniać zaangażowanie oraz prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikami oraz na bieżąco wspierać osiągnięcia.

Szkolenia i konsultacje dla działów Human Resources, Managerów i Liderów - StrengthsFinder i Q12
Projektowane na potrzeby Klienta formuły szkoleniowe z wykorzystaniem coachingu i mentoringu, edukujące w zakresie dwóch flagowych produktów Gallupa oraz strategii wynikających z 75 lat badań Instytutu nad zaangażowaniem pracowników i rozwojem mocnych stron w organizacji.

Szkolenia i superwizje dla trenerów, coachów, managerów i liderów

Wsparcie profesjonalnej działalności specjalistów pracujących w obszarach biznesu, oświaty, administracji i sektorze pozarządowym

Szkolenia rozwojowe

warsztaty i treningi rozwojowe

Propozycja skierowana jest zarówno do organizacji oraz osób prywatnych. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana aktualnym harmonogramem szkoleń wyślij mi wiadomość ze swoim zapotrzebowaniem.


Trening interpersonalny
Trening interpersonalny jest okazją do lepszego poznania siebie i swojego sposobu funkcjonowania w świecie i wśród innych ludzi.
Doświadczenie kontaktów międzyludzkich w małej grupie umożliwia badanie oraz rozwijanie swoich umiejętności komunikowania się, uważnego słuchania, wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywanie konfliktów, rozwój empatii, udzielania i przyjmowania wsparcia i in.

Trening asertywności
Warsztat lub trening asertywności skoncentrowany na ćwiczeniu umiejętności: wyrażania ale też i przyjmowanie opinii, krytyki, pochwał; odmawiania w sposób nieraniący innych; elastycznego dostosowywania zachowania; szczerego dialogu ze sobą (świadomość własnych zalet, wad, wartości i opinii); nawiązywania empatycznych kontaktów z innymi; stanowczego wyrażania siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Inteligencja emocjonalna
Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej dla osób pragnących świadomie i lepiej korzystać ze swojego potencjału emocjonalnego lub kurs w formule krótkich, regularnych, intensywnych spotkań uruchamiających i transformujących energię emocji, w atmosferze radości, zabawy i fitnessu.

Trening kreatywności
Warsztat lub trening twórczej pracy rozwijającej zarówno umysł jak i ręce, uruchamiającej uniwersalny dla wszystkich, ale niestety zalegający i nie w pełni wykorzystywany przez nas potencjał kreatywności.