Oferta Sense Marta Bara dla klientów instytucjonalnych: profesjonalna diagnoza talentów, sesje informacji zwrotnych, coaching mocnych stron, rekomendowane przez Gallupa programy rozwoju mocnych stron dla pracowników, managerów i zespołó, konsultacje psychologiczne, szkolenia biznesowe i rozwojowe, treningi interpersonalne, sesje action learning (nauki w działaniu). Projektuję i dostarczam całościowo projekty szkoleniowe i rozwojowe; uczestniczę w nich jako realizator – manager, psycholog, trener, coach, konsultant. W ramach większych projektów współpracuję z zespołem doświadczonych trenerów i coachów, w tym Certyfikowanych przez Gallupa coachów mocnych stron (Gallup Certified Strengths Coach).

40 lat systematycznych badań Instytutu Gallupa nad produktywnością, zaangażowaniem i mocnymi stronami

roi-netInstytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, co potwierdzają wyniki badań 2015 Strengths Meta-Analysis. Badania te dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach wiąże się z kluczowymi wynikami skuteczności, a organizacje inwestujące w talenty wydobywają nie tylko, to co najlepsze w pracownikach, ale wpływają na sukces organizacyjny.

Rekomendowane programy Gallup dla organizacji

Strengths-Based Coaching, Strengths of the Manager, Strengths of the Team

Programy realizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb organizacji oraz jej pracowników przez Certyfikowanego przez Gallupa Coacha Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach), specjalistę ds programów rozwojowych.

NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ


Mocne strony - rekomendowany program Gallup - Strengths Employee coaching
Obszary pracy: – Zrozumienie, docenienie talentów i ich dynamiki (tego, jak na siebie wpływają); – Talenty a współpraca zespołowa, relacje z klientem, relacje z przełożonymi oraz  współpracownikami; – Zarządzanie talentami, cienie i obszary rozwoju, strategie wsparcia; – Zarządzanie produktywnością; – Moje i nie moje zadania; – Strategie radzenia sobie z wyzwaniami; – Wydajność – warunki, potrzeby, szanse i okazje; – Stworzenie indywidualnego planu rozwoju

Mocne strony managera - rekomendowany program Gallup - Strengths Manager coaching
Perspektywa rozwoju menadżera, zespołu i poszczególnych jego członków. Opracowanie własnej wysoko efektywnej strategii zarządzania czerpiącej ze strategii najefektywniejszych menadżerów na świecie, bazującej na talentach.  Doskonalenie swojego stylu pracy, zarówno na poziomie realizacji zadań jak i współpracy z innymi. Opracowanie praktycznych wskazówek ułatwiających wykorzystanie najefektywniejszych strategii zarządzania w danym zespole, m.in. zwiększanie zaangażowania, identyfikacja zadań najbardziej satysfakcjonujących dla poszczególnych pracowników (codzienna rutyna oraz aktywności wyjątkowe), poza finansowe formy nagradzania i motywowania pracowników, zakres możliwego wsparcia menadżera w realizacji jego zadań, wzmacnianie zespołowej kultury czerpania z mocnych stron współpracowników, tworzenie wysoko efektywnych partnerstw.

Mocne strony zespołu - rekomendowany program Gallup - Strengths Team coaching
Zespołowe sesje tematyczne nt. siły współpracy bazującej na mocnych stronach, DNA talentowym zespołu. Obszary pracy: – Perspektywa indywidualna (docenienie unikalności talentów na tle zespołu oraz wyjątkowego wkładu wnoszonego w relacje i współpracę zespołową); – Perspektywa zespołu (zrozumienie najmocniejszych stron i charakteru zespołu, a także swojego miejsca w nim i roli talentów wnoszonych indywidualnie; – Współpraca (wzrost atmosfery akceptacji różnorodności i indywidualności pracowników, zwiększenie ich otwartości na docenianie wzajemnego wkładu poszczególnych osób); – Rozwój kultury współpracy bazującej na mocnych stronach (praktykowanie pozytywnych interakcji pomiędzy członkami zespołu, rozwijanie zespołowej kultury uznania i wzmocnień pozytywnych); – Produktywność (koncentracja na celach zespołowych i własnej roli w ich realizacji, określenie najlepszych warunków dla produktywności zespołowej oraz indywidualnej); – Zwiększenie zaangażowania pracowników w produktywne wykorzystanie swoich zasobów (korzystanie ze zdolności współpracowników i wzajemne się motywowanie).

Rozwiązania dla biznesu

Dostosowane dla organizacji programy rozwoju talentów, mocnych stron, zaangażowania i produktywności

PROJEKTY DIAGNOSTYCZNE I DORADCZE – Wsparcie wewnętrznych działań organizacyjnych za pomocą diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder, wraz z kompleksową obsługą techniczną badania, wsparciem komunikacji, zaawansowanymi raportami w języku polskim, dostępem do bazy edukacyjnej, omówieniami wyników wraz z zaawansowanymi zestawieniami zbiorczymi i zespołowymi wyników oraz doradztwem w zakresie w zakresie projektowania rozwiązań i wykorzystania potencjału diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder w rozwiązaniach indywidualnych, managerskich i zespołowych.

PROJEKTY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE – Wsparcie całościowe lub częściowe wewnętrznych programów rozwoju pracowników, liderów i zespołów w ramach szkoleń, warsztatów i coachingów bazujących na mocnych stronach i talentach Gallupa StrengthsFinder. Realizacja wydarzeń szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii i podejścia Gallupa do rozwoju mocnych stron, zaangażowania, organizacyjnej kultury bazującej na mocnych stronach pracowników.

Programy realizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb organizacji oraz jej pracowników przez Certyfikowanego przez Gallupa Coacha Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach), specjalistę ds programów rozwojowych.

NAPISZ CZEGO POTRZEBUJESZ


Diagnoza i omówienia talentów Clifton Strengths Finder TM
Rozpoznaj talenty pracowników i ich obszary najsilniejszych stron, aby zwiększyć ich motywację i zaangażowanie, zachęcić do wykorzystywania mocnych stron w pracy oraz zgromadzić informacje na temat tego, w czym pracownicy mają szansę być najlepsi.
Dostępne diagnozy TOP5 i All34. Oryginalne certyfikaty wyników. Eksperckie raporty w języku polskim.
Omówienia indywidualne, sesje grupowe, executive coaching i coaching managerski.

Zarządzanie skoncentrowane na mocnych stronach i zaangażowaniu - warsztat wraz z coachingiem talentów StrengthsFinder
Autorski program łączący podejścia Gallupa do rozwoju produktywności, bazujący na dwóch flagowych rozwiązaniach – mocnych stron i talentów StrengthsFinder i indeksie zaangażowania Q12. Dwudniowy warsztat praktyczny dla menadżerów, w ramach którego uczestnicy pracują nad własnym podejściem do zaangażowania produktywnością oraz ćwiczą trzy scenariusze rozmów z pracownikami wspierającymi ich w rozwoju i osiągnięciach. Zdiagnozuj swoje talenty, opracuj strategie wykorzystania ich w pracy menadżera, naucz się wzmacniać zaangażowanie oraz prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikami oraz na bieżąco wspierać osiągnięcia.

Szkolenia i konsultacje dla działów Human Resources, Managerów i Liderów - StrengthsFinder i Q12
Projektowane na potrzeby Klienta formuły szkoleniowe z wykorzystaniem coachingu i mentoringu, edukujące w zakresie dwóch flagowych produktów Gallupa oraz strategii wynikających z 75 lat badań Instytutu nad zaangażowaniem pracowników i rozwojem mocnych stron w organizacji.

Szkolenia i superwizje dla trenerów, coachów, managerów i liderów

Wsparcie profesjonalnej działalności specjalistów pracujących w obszarach biznesu, oświaty, administracji i sektorze pozarządowym