Wciśnij enter aby wyszukać

Po co powstał kursu coachingu mocnych stron?

Od wielu lat poszukiwałam narzędzia diagnostycznego, które jest proste, pomaga ludziom wyciągnąć wnioski na temat tego, co w sobie powinni rozwijać, a wszystko po to, aby funkcjonować lepiej w swoim życiu. Jako psycholog z wykształcenia pracowałam na wielu narzędziach, kilka poznałam od podszewki, a w ramach studiów nawet kilka prostych stworzyłam sama. O ile wiarygodność i rzetelność wielu narzędzi psychometrycznych jest imponująca, to nie mogłam znaleźć takiego rozwiązania, które pomagałoby ludziom praktycznie skorzystać ze swojego osobistego potencjału. Wiele z tych narzędzi najzwyczajniej było za trudne, a znaczna większość z nich skupiona na negatywach oraz odchyleniach od normy. Intuicyjnie wiedziałam, że sposobów rozwoju jest znaczenie więcej dlatego z taką pasją szukałam informacji na temat badań w obszarze psychologii pozytywnej. Nota bene, pozostało mi to do dzisiaj.

Na narzędzie StrengthsFinder trafiłam przypadkowo szukając odpowiedzi na własne pytania dotyczące tego, co tak na prawdę chciałabym robić w swoim życiu. Kiedy uzupełniłam swoje badanie i pogodziłam się ze swoimi wynikami, zobaczyłam ogromną użyteczność tak zaprezentowanej wiedzy. Nagle wyklarowało mi się to, czym chciałabym się zajmować. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsca. Nie było w tym przełomowej wiedzy na mój własny temat, ale pewne odarcie ze złudzeń i odwaga do skorzystania z tego, co mam. Na swojej drodze wiele moich własnych wyzwań wiązało się (i nadal wiąże) z nadużywaniem swoich talentów. Nauka zarządzania nimi jest dla mnie największą wartością w pracy rozwojowej, która bazuje na mocnych stronach. Moc może niszczyć, a siła ofensywna.

W tamtym czasie, poza książką „Teraz odkryj swoje silne strony” Clifton’a i Buckingham’a, trudno było znaleźć wartościowe informacje na temat samego testu oraz tego, w jaki sposób pracować na jego wynikach. Instytut Gallupa w Polsce jeszcze działał, ale jego zakres działalności nie był zbyt rozbudowany. Wiedza rozprzestrzeniała się bardzo powoli. Dlatego jako psycholog, dyplomowany trener i certyfikowany coach, zaczęłam pracować metodami autorskimi.

Wiedza dostępna w kursach Gallupa

Dopiero w 2014 roku Gallup zaczął dzielić się profesjonalną wiedzą i kształcić coachów mocnych stron. Zaczęli sprzedawać komplety materiałów do pracy, które przysyłali za kosmiczne pieniądze ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy ich kursy trafiły do Europy wreszcie mogłam szkolić się u źródła. Miałam już opracowanych kilka autorskich szkoleń zespołowych oraz indywidualne programy rozwoju dla osób indywidualnych i dla managerów.

Wyjazd na kurs Accelerated Strengths Coaching był dla mnie przełomowy. Dlaczego? Obawiałam się, że niewiele się na nim dowiem. Tak też było. Na poziomie wiedzy uporządkowałam to, co już wiedziałam. Ważniejsze było to, że na poziomie własnej postawy, utwierdziłam się w tym, że robię na prawdę dobrą robotę. Nieśmiało mogę powiedzieć, że kilka rzeczy robię nawet lepiej. W rezultacie mojego udziału w tym kursie wiele rzeczy uprościłam, uporządkowałam, uzasadniłam wynikami badań, czyli sprofesjonalizowałam.

Nadal jednak uważam, że Gallup lubi pewne rzeczy utrudniać. Pewne pojęcia są rozmyte i odnoszą się do kilku zagadnień, jak np dojrzałość i produktywność talentów oraz mocna strona. Nadal w oficjalnych materiałach edukacyjnych Gallupa nie znalazłam odpowiedzi na to, jak dojrzały talent ma się do mocnej strony. Dlaczego? Bo jest tym samym, tylko inaczej tłumaczonym. Niestety proces rozwoju talentów, który jest stosunkowo prosty w ubraniu w model, jest bardzo trudny w realizacji bo wymaga uwzględnienia wielu zmiennych. Nie ma prostych rozwiązań na „rozwój”, bo ten jest indywidualny.

„Dowiedzieć się” nie zawsze znaczy „zrozumieć”

Z wszystkich powyższych powodów uważam, że warto uczyć ludzi tego jak pracować z talentami i uwalniać mocne strony. To dlatego stworzyłam kurs Strengths Coaching Course, który pomaga zrozumieć co się dzieje za procesem rozwoju talentu w mocną stronę. Kurs ten prowadzę bez kompleksów w stosunku do kursu Gallupa, który uważam za bardzo dobry na poziomie wiedzy. Brakuje w nim umiejętności i pracy na postawach, ale na pewno porządkuje wiele zagadnień i pokazuje kierunki pracy z talentami. Zdarza mi się współpracować z trenerami i coachami, którzy chociaż nie mają certyfikatu Gallupa, to wykazują większe zrozumienie tego, jak pomóc klientom przełożyć talenty na praktykę i rozwinąć mocne strony. Zdarza mi się także stykać z osobami, którym mimo elitarnego certyfikatu Gallupa, brakuje podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych i zrozumienia swojej własnej roli we wspieraniu rozwoju innych osób. Dlatego uważam, że wiedza na temat rozwoju mocnych stron powinna być wykorzystywana przez osoby, które posiadają doświadczenie własne w pracy z innymi.

W kursie Strengths Coaching Course postawiłam na to, aby nauczyć tego, jak w praktyce coachingowej wpleść wiedzę o talentach i pomóc ludziom rozwijać ich mocne strony. Wiele działań z wykorzystaniem wyników testu CliftonStrengths, dawny StrengthsFinder, kończy się na omówieniu wyników talentów, ale to wtedy tak naprawdę się zaczyna. Talent bowiem nie jest mocną stroną, a to ciągle się miesza. Nawet Gallupowi.

Opis kursu mocnych stron z certyfikatem Strengths Community

Jest to specjalistyczny kurs dla coachów, którzy pragną włączyć w swoją ofertę praktyczną pracę na bazie wyników talentów Gallupa. Mogą z niego skorzystać także doradcy zawodowi oraz specjaliści HR. Ćwiczenia, które przeprowadzamy korzystają z doświadczeń uczestników prowadzonych przez nich rozmów o charakterze rozwojowym. Nie wprowadzamy podstawowej wiedzy na temat relacji coachingowej, ani pomocowej. Nie pracujemy nad kompetencjami coachingowymi, ani technikami pracy, ale korzystamy z nich. Dlatego ten kurs nie jest dostępny dla wszystkich i prowadzimy rekrutację do grup.

Co zyskasz z udziału w tym kursie?

 • Nabędziesz i sprawdzisz w działaniu nowe umiejętności; rozwiniesz je i udoskonalisz podczas superwizji pracy.
 • Dostaniesz pakiet narzędzi, metod oraz umiejętności, aby konstruować własne narzędzia. Wzbogacisz swoją praktykę coachingową o konkretną wiedzę na temat klienta, jego możliwości i obszarów rozwoju, ale także potencjalnych ograniczeń i problemów w funkcjonowaniu.
 • Urealnisz swoje wyobrażenia i możliwości oraz namierzysz to, co warto w sobie rozwijać, poprawiać, a co kontrolować, aby wykorzystać swoje mocne strony oraz zarządzać wyzwaniami swoich talentów.
 • Otrzymasz wiele informacji zwrotnych od innych coachów i trenerów prowadzących na temat twojej pracy w rezultacie ćwiczeń w rolach coacha, klienta i obserwatora pod superwizją.
 • Wzmocnisz swoje pozytywne nastawienie i dowiesz się w jaki sposób wzmacniać je u innych.

Cele kursu

Celem szkolenia jest profesjonalny rozwój umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych bazujących na mocnych stronach Klienta, a w tym:

 • nabycie podstaw metodologii i terminologii podejścia Gallupa bazującego na mocnych stronach,
 • doświadczenie siły mocnych stron i wykorzystania własnych mocnych stron w prowadzonej praktyce coachingowej,
 • nabycie umiejętności pracy z profilem wyników Klienta (analizowanie, projektowanie działań wykorzystujących talent w dojrzały i produktywny sposób),
 • nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat talentów na różnym poziomie głębokości prowadzonej rozmowy  coachingowej, w tym formułowanie hipotez i pytań coachingowych.

Jaki zakres wiedzy i umiejętności obejmuje kurs?

 1. Wprowadzenie do coachingu bazującego na mocnych stronach
 2. Omówienie podstawowych pojęć i wykorzystywanej terminologii
 3. Wiodące zasady w podejściu bazującym na mocnych stronach
 4. Aktualne raporty wyników Clifton Strengths i praca z profilem wyników
 5. Modele rozwoju talentów w mocne strony
 6. Projektowanie działań ukierunkowanych na rozwój dojrzałych talentów
 7. Interwencje z wykorzystaniem mocnych stron
 8. Projektowanie strategii przekraczania wyzwań i praca ze słabościami
 9. Tworzenie bazujących na mocnych stronach planów rozwoju

Jakimi metodami pracujemy na kursie?

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • własna praktyka coachingowa na bazie zdobytej wiedzy
 • superwizja i informacje zwrotne na temat prowadzonych rozmów coachingowych

Prawa autorskie

Kurs realizowany przez dyplomowanych trenerów i coachów z certyfikatem Gallupa (Gallup Certified Strengths Coach). Kurs nie jest realizowany przez Gallup, Inc. Program kursu bazuje na oryginalnym podejściu Gallupa i najaktualniejszej wiedzy dostarczanej przez nich. Materiały wykorzystywane w czasie kursu są przygotowane przez certyfikowanych i doświadczonych coachów i trenerów. Jednostką certyfikującą jest Strengths Community.

Partnerzy kursu Strengths Coaching Course

  

Brak komentarzy

Skomentuj