talenty

Jak talenty łączą się z sukcesem rynkowym? Historia talentów Instytutu Gallupa

by

W jaki sposób talenty łączą się z osiągnięciami biznesowymi i sukcesem rynkowym?
W wyniku niemal 30-letnich badań Instytutu Gallupa, zidentyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy. Statystyczną pewność trwałego sukcesu rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na pytania – zwane indeksem Q12 lub indeksem G12.

Mapowanie zasobów i talentów

by

Mapowanie zasobów i talentów to rozwojowy proces diagnozy najmocniejszych stron, talentów oraz obszarów pasji i satysfakcji, szczególnie przydatny w momencie podejmowania decyzji o dalszej edukacji lub kierunku zawodowym, albo po to aby wzmocnić poczucie własnej wartości i wyjątkowości.