Press enter to begin your search

O mnie

Marta Bara

Jestem psychologiem, doświadczoną trenerką i coachem, niezmordowaną działaczką na rzecz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej. Na co dzień pomagam zespołom, pracownikom, menadżerom i zarządom wydobyć i wykorzystać ich mocne strony na rzecz budującej i mającej znaczenie współpracy, która pomaga ludziom angażować się w realizację celów organizacji oraz realizować swój potencjał. Jestem zaprawioną w bojach trenerką umiejętności trenerskich (Train The Trainer), coachingowych (Train The Coach) i społecznych. Zajmuję się diagnozą zasobów i talentów oraz projektowaniem i realizacją programów rozwojowych dla utalentowanych pracowników.

Specjalizuję się w diagnozie talentów Gallupa testem Clifton StrengthsFinder oraz rozwoju mocnych stron i produktywności w oparciu o rekomendowane programy Gallup. Szkolę specjalistów z działów HR oraz coachów z pracy metodą Gallupa.

Wykładam na studiach podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Talentami i Rozwojem w Firmie na Uniwersytecie SWPS.

Posiadam Certyfikat Gallupa (Gallup-Certified Strengths Coach; Certyfikowany przez Gallupa Coach Mocnych Stron) oraz International Coach Community, a także dyplom moderatora nauki w działaniu Action Learning Metodą TROP. Posiadam uprawnienia trenerskie do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz mediacji i socjoterapii. Aktywnie wspieram w roli coacha i konsultanta wprowadzanie na rynek marek z obszarów innowacyjnych rozwiązań IT, projektów edukacyjnych i rozwojowych.

Zainicjowałam i regularnie animuję spotkania społeczności Strengths Community – Społeczności Mocnych Stron i Talentów Gallupa, która cyklicznie organizuje otwarte spotkania dla Entuzjastów Talentów i Mocnych Stron Gallupa w kilku miastach Polski.

Jestem partnerem zarządzającym i konsultantem Strengths Community, z którym dostarczam kompleksowe projekty wdrożeniowe podejścia bazującego na mocnych stronach metodą Gallupa. Uwalniam mocne strony zespołów, pracowników, liderów i organizacji.

Jestem członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association).

Mój obszar specjalizacji
  • Projektowanie strategicznych rozwiązań organizacyjnych
  • Praca z najwyższą kadrą zarządzającą i właścicielami biznesu
  • Ewaluacja procesów wdrożeniowych
  • Team coaching
  • Rozwój mocnych stron
  • Edukacja, mentoring i superwizja dla specjalistów
Spotkajmy się w sieci

Co robię?

Projektuję i dostarczam całościowo projekty szkoleniowe i rozwojowe. Uczestniczę w nich jako realizator – manager, psycholog, trener, coach i konsultant ds. mocnych stron. W realizowanych projektach współpracuję z zespołem doświadczonych trenerów i coachów Strengths Community, w tym Certyfikowanych przez Gallupa coachów mocnych stron (Gallup Certified Strengths Coach).

Rozwiązania dla biznesu

Dostosowane dla organizacji programy rozwoju talentów, mocnych stron, zaangażowania i produktywności

Projekty diagnostyczne i doradcze

Wsparcie wewnętrznych działań organizacyjnych za pomocą diagnozy talentów Clifton StrengthsFinder, wraz z kompleksową obsługą techniczną badania, wsparciem komunikacji, zaawansowanymi raportami w języku polskim, dostępem do bazy edukacyjnej, omówieniami wyników wraz z zaawansowanymi zestawieniami zbiorczymi i zespołowymi wyników oraz doradztwem w zakresie w zakresie projektowania rozwiązań i wykorzystania potencjału diagnozy talentów Clifton Strengths Finder w rozwiązaniach indywidualnych, managerskich i zespołowych.

Projekty edukacyjne i szkoleniowe

Wsparcie całościowe lub częściowe wewnętrznych programów rozwoju pracowników, liderów i zespołów w ramach szkoleń, warsztatów i coachingów bazujących na mocnych stronach i talentach Gallupa CliftonStrengths, StrengthsFinder. Realizacja wydarzeń szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii i podejścia Gallupa do rozwoju mocnych stron, zaangażowania, organizacyjnej kultury bazującej na mocnych stronach pracowników.

Rekomendowane programy Gallup dla organizacji

Strengths-Based Coaching, Strengths of the Manager, Strengths of the Team

Mocne strony pracownika – rekomendowany program Gallup – Strengths Employee coaching

Obszary pracy: – Zrozumienie, docenienie talentów i ich dynamiki (tego, jak na siebie wpływają); – Talenty a współpraca zespołowa, relacje z klientem, relacje z przełożonymi oraz  współpracownikami; – Zarządzanie talentami, cienie i obszary rozwoju, strategie wsparcia; – Zarządzanie produktywnością; – Moje i nie moje zadania; – Strategie radzenia sobie z wyzwaniami; – Wydajność – warunki, potrzeby, szanse i okazje; – Stworzenie indywidualnego planu rozwoju.

Mocne strony managera – rekomendowany program Gallup – Strengths Manager coaching

Perspektywa rozwoju menadżera, zespołu i poszczególnych jego członków. Opracowanie własnej wysoko efektywnej strategii zarządzania czerpiącej ze strategii najefektywniejszych menadżerów na świecie, bazującej na talentach.  Doskonalenie swojego stylu pracy, zarówno na poziomie realizacji zadań jak i współpracy z innymi. Opracowanie praktycznych wskazówek ułatwiających wykorzystanie najefektywniejszych strategii zarządzania w danym zespole, m.in. zwiększanie zaangażowania, identyfikacja zadań najbardziej satysfakcjonujących dla poszczególnych pracowników (codzienna rutyna oraz aktywności wyjątkowe), poza finansowe formy nagradzania i motywowania pracowników, zakres możliwego wsparcia menadżera w realizacji jego zadań, wzmacnianie zespołowej kultury czerpania z mocnych stron współpracowników, tworzenie wysoko efektywnych partnerstw.

Mocne strony zespołu – rekomendowany program Gallup – Strengths Team coaching

Zespołowe sesje tematyczne nt. siły współpracy bazującej na mocnych stronach, DNA talentowym zespołu. Obszary pracy: – Perspektywa indywidualna (docenienie unikalności talentów na tle zespołu oraz wyjątkowego wkładu wnoszonego w relacje i współpracę zespołową); – Perspektywa zespołu (zrozumienie najmocniejszych stron i charakteru zespołu, a także swojego miejsca w nim i roli talentów wnoszonych indywidualnie; – Współpraca (wzrost atmosfery akceptacji różnorodności i indywidualności pracowników, zwiększenie ich otwartości na docenianie wzajemnego wkładu poszczególnych osób); – Rozwój kultury współpracy bazującej na mocnych stronach (praktykowanie pozytywnych interakcji pomiędzy członkami zespołu, rozwijanie zespołowej kultury uznania i wzmocnień pozytywnych); – Produktywność (koncentracja na celach zespołowych i własnej roli w ich realizacji, określenie najlepszych warunków dla produktywności zespołowej oraz indywidualnej); – Zwiększenie zaangażowania pracowników w produktywne wykorzystanie swoich zasobów (korzystanie ze zdolności współpracowników i wzajemne się motywowanie).