Press enter to begin your search

O szczęściu

Co sprawia, że każda chwila, każda myśl, każde zdarzenie, każdy dzień i całe życie staje się niesamowite i wspaniałe? Zgodzisz się ze mną pewnie, że to musi być coś bardzo ważnego.

Pytając, czym jest szczęście? stwierdzimy, że odpowiedzi może być tyle, ile ludzi, którzy na to odpowiadają.

Szczęście to stan ogarniający całego człowieka, jego myśli, uczucia i ciało. Jego radosna wymowa potrafi spowodować zadumę i atmosferę głębokiego zastanawiania się nad sensem życia, nad tym, jak każdy z nas potrafi to odczytać i się z niego cieszyć. Może dlatego mistycy stan wszechogarniającego szczęścia nazywają błogością. Ktoś, kto tego doświadczył pewnie chętniej użyje takiego określenia.

Głównym mechanizmem napędowym szczęścia nie są wielkie, czy wyjątkowe zdarzenia zewnętrzne. Wszyscy którzy grają na loterii, robią to, żeby wygrać fortunę. Jednak, kiedy się to wydarza, stres związany z wygraną może przerosnąć szczęście, które miało przynieść to zdarzenie. Badania wskazują na niewielki związek stanu materialnego z odczuwaniem szczęścia.

A może szczęście to tylko i aż system przekonań, czyli to co myślisz na swój temat, na temat innych ludzi, praw rządzących Twoim ciałem, światem, losem, powodzeniem, itp?

Alexander Lowen pisze, że tak jak myśli są życiem umysłu, tak emocje są życiem ciała. Jeśli myśli i emocje idą w tym samym kierunku i dążą do tego samego celu, to zgodność tą odczuwamy jako szczęście. Wydarzy się to tylko wtedy kiedy Twoje dążenia wychodzą z TWOICH pragnień, umiejętności, wartości i pasji, czyli z Twojej wyjątkowości i autentyczności. Mistycy powiedzą, że szczęście odnajdziesz wtedy kiedy Twoje dążenia i aktywności wynikają bezpośrednio z Twojej duszy.

Dobrostan

Psychologia pozytywna jako dziedzina naukowa nadal dynamicznie się rozwija. Dotychczasowe badania wskazały jednak, że szczęście jest subiektywną oceną swojego życia. Wydawałoby się, że badania te powinny potwierdzić „logiczne” powiązania szczęścia z bogactwem, wiekiem albo ilością negatywnych doświadczeń życiowych. Powiązania te jednak nie są tak oczywiste jak się potocznie wydaje.

Stad pojawiło się i rozpowszechniło pojęcie well-being (czasem w psychologicznej literaturze angielskojęzycznej określane także jest jako: welfare, good life, happiness, subjective well-being, psychological well-being, authentic happiness, true happiness, utility, pleasure-pain balance, the greatest good, the ultimate motive, meaning of life, optimal functioning). W języku polskim to pojęcie funkcjonuje pod nazwą dobrostanu subiektywnego, który oficjalnie jest jednym z elementów ludzkiego zdrowia definiowanego przez WHO nie tylko na podstawie negatywnych mierników stanu zdrowia (brak choroby lub niepełnosprawności), lecz również jako subiektywnie postrzegane przez człowieka zadowolenie z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia.

Ocena naszego życia

Na różnych etapach rozwoju dokonujemy subiektywnych ocen swojego życia. To jak je oceniamy zależy od wielu czynników, m.in. od:

  • dobrostanu emocjonalnego – nasilenienia pozytywnych i negatywnych uczuć, tego na ile czujemy się szczęśliwi i zadowolenia z życia i jego poszczególnych dziedzin,
  • dobrostanu osobowościowego, w tym samoakceptacji, czyli pozytywnego stosunku do swoich cech pozytywnych i negatywnych, pozytywnej oceny kierunku i możliwości osobistego rozwoju, przekonania o tym, że wybrany cel życiowy jest godny wysiłku, poczucie panowania nad otoczeniem i autonomii, pozytywne relacje z innymi
  • dobrostanu społecznego – pozytywnej oceny doświadczeń, wynikających z bycia członkiem danej społeczności, w tym m.in. przekonanie, że: w otoczeniu obowiązują standardy przychylności i życzliwości (społeczna akceptacja), świat jest zrozumiały, sensowny i przewidywalny a warunki realizacji własnego potencjału poprawiają się, jest się potrzebnym i ważnym elementem społeczności, z poczuciem więzi z jej członkami.

 

Bez szerszego spojrzenia na swoje życie czasem trudno jest uchwycić to, co nazywamy szczęściem. Sztuka polega na odnalezieniu swojej indywidualnej drogi, tej, którą krocząc będziemy mogli w pełni nazwać SWOIM szczęściem.

No Comments

Post a Comment