Press enter to begin your search

O pasji

Nasze pasje i namiętności są kotwicami chwili obecnej. Pasja jest powiązana: z poznaniem swoich talentów, z zauważaniem tego, co sprawia, że przepełnia mnie szczęście, z rozpoznaniem swoich ograniczeń i tego, z czego one wynikają, z dostrzeżeniem wzorców, które mnie ukształtowały, oraz z pytaniem – dokąd zmierzam…?

Czym jest pasja?

Pasja to szczególne i bardzo silne upodobanie, zamiłowanie do zajmowania się czymś z entuzjazmem. A entuzjazm (gr. „entheos”) oznacza „natchnionego przez boga” ale też „nawiedzonego, opętanego”. Te znaczenia dość dobrze opisują czym jest życie z pasją. W końcu charakteryzuje je ogromna intensywność emocjonalna, która daje poczucie pełni życia, uczucie podekscytowania a nawet gorączkowego podniecenia.
Owe uczucia pchają człowieka aby skupił swoje wysiłki na obiekcie namiętnego zainteresowania. Powodują, że zapominamy o bożym świecie; codziennych troskach i obowiązkach, relacjach międzyludzkich, a nawet najbardziej elementarnych potrzebach biologicznych.
Poeci, którzy dobrze znają takie duchowe wrzenie, nazywają je „natchnieniem muzy”. Carl Jung mówił o swym daimon, swoistym wewnętrznym geniuszu, który dręczył pisarza tak długo, póki nie zostało ukończone dzieło.
W przeciwieństwie do naszych przekonań, najlepsze chwile naszego życia nie zdarzają się w momentach bierności i odpoczynku. Najlepsze chwile są wtedy, kiedy ciało lub umysł są napięte do ostatecznych granic, w dobrowolnym wysiłku, by wykonać coś trudnego i wartościowego. Mihaly Csikszentmihalyi
Stan ten wiąże się z potrzebami samorealizacji i transcendencji Abrahama Maslowa oraz badanym i opisywanym przez Mihaly’ia Csikszentmihalyi’a stanem Flow, po polsku zwanym Przepływem.
Nasze pasje i namiętności są naszymi kotwicami chwili obecnej. W chwilach uniesienia liczy się tylko tu i teraz.

Pasja jest powiązana:

  • z poznaniem swoich talentów,
  • z zauważaniem tego, co sprawia, że przepełnia mnie szczęście,
  • z rozpoznaniem swoich ograniczeń i tego, z czego one wynikają,
  • z dostrzeżeniem wzorców, które mnie ukształtowały,
  • oraz z pytaniem – dokąd zmierzam…?

Dowiedz się więcej o Flow, czyli Przepływie

No Comments

Post a Comment