Press enter to begin your search

Jak samoocena wiąże się z talentami?

Twoja samoocena jest wypadkową wielu czynników, które doprowadziły Cię do tego miejsca w swoim życiu. Oczywiście pierwszymi osobami w życiu, które rozpoczęły kształtowanie Twojej samooceny byli rodzice i najbliżsi. Ale samoocena nie jest nam dana na całe życie. Wiele sytuacji życiowych oraz osób, które spotykamy na naszej drodze wpływają na nasze spostrzeganie siebie. To czy z nich korzystamy, i jak, to zależy od nas. U podłoża poczucia własnej wartości leży świadomość własnego potencjału, czyli tego co mieści się nam w głowie na swój własny temat. Zdolność do umiejętności patrzenia na siebie poprzez pryzmat własnych zalet, umiejętności i potencjalnych możliwości daje wiele możliwości (za Marią Król-Fijewską i Piotrem Fijewskim).

1Świadomość własnego potencjału umacnia przekonanie o możliwości korzystania z  praw osobistych, nie rezygnowania z nich.

Stąd możemy czerpać siłę do ochrony własnych granic, własnej godności, własnych potrzeb i interesów.

2Świadomość własnego potencjału jest podstawą pozytywnej autoprezentacji.

Dzięki zidentyfikowaniu swoich mocnych stron otrzymujemy zbiór bardzo przydatnych informacji, które z powodzeniem możemy wykorzystać w sytuacji starania się o pracę, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu, egzaminu itp. Im sprawniej poruszamy się po mapie własnych umiejętności, zdolności, czy talentów tym szybciej trafiamy do najlepszych informacji na własny temat.

3Świadomość własnego potencjału sprzyja koncentracji na pozytywnych własnościach innych ludzi.

Koncentrowanie się na potencjale i mocnych stronach rzeczy lub człowieka to pewnego rodzaju nawyk (percepcyjny). Wielokrotnie spostrzegamy fragmenty rzeczywistości, koncentrując się na wadach, błędach lub brakach. A szkoda. Uświadomienie sobie i katalogowanie własnych mocnych stron łamie stary nawyk koncentracji na negatywach i ułatwia spostrzeganie innych ludzi w bardziej elastyczny sposób.

4Świadomość własnego potencjału jest bardzo ważnym źródłem energii życiowej.

Pewność własnego zachowania, zadowolenia z siebie, przyzwolenie sobie na radość z własnych osiągnięć, nastawienie na rozwój – to konsekwencja traktowania siebie jak cennej wartości.

Dlatego też jest tak ważne aby siebie znać, akceptować, żyć w zgodzie i lubić własne towarzystwo, bo inni od dawna już wiedzą, że jest ciekawe.

No Comments

Post a Comment