Press enter to begin your search

Mocne strony coacha – Jak wykorzystać swoje talenty w praktyce coachingowej?

Profesjonalne kompetencje coachingowe dają bazę do pracy z innymi, a talenty i mocne strony coacha pomagają wykorzystać naturalną wyjątkowość stylu pracy. Najefektywniejsi coachowie świadomie używają swoich talentów aby wzmacniać wpływ coachingu.

  • Profesjonalne kompetencje coachingowe dają bazę do pracy z innymi, a talenty i mocne strony coacha pomagają wykorzystać naturalną wyjątkowość stylu pracy.
  • Talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
  • Najefektywniejsi coachowie świadomie używają swoich talentów aby wzmacniać wpływ coachingu.

Paca trenera i coacha, bez względu na to czy jest specjalistą wewnętrznym czy niezależnym, wymaga ogromnej samoświadomości i umiejętności intencjonalnego korzystania z osobistych zasobów. Swoimi zachowaniami, postawami i używanym słownictwem wywierany jest określony wpływ na Klientów.

Profesjonalne kompetencje dają bazę do pracy z innymi, ale nie zawsze pomagają coachowi wykorzystać jego wyjątkowy sposób myślenia, czy działania. Jeśli udział w uniwersalnym treningu prowadzi do wniosku, że jest jeden właściwy sposób pracy z Klientem, może to zniechęcać do wykorzystania swojej osobistej wyjątkowości w praktyce coacha i uruchamiać wiele przekonań, które zniechęcają do wykorzystania naturalnych zasobów. W takiej sytuacji, biegłość w posługiwaniu się narzędziami coachingowymi ustępuje miejsca wyjątkowym dla danego coacha obserwacjom; słowa przez niego używane przestają oddawać jego osobowość i charakter, ustępując miejsca „okrągłym” i mało wyraźnym wypowiedziom.

Oczywiście, osoba coacha i jego wyjątkowość nie powinna koncentrować na sobie uwagi klienta i w wielu momentach lepiej pozostać w cieniu, ale to w jaki sposób nawiązujemy relację z Klientem, to na czym się naturalnie koncentrujemy i co naturalnie wnosimy do relacji i pracy Klienta, to wszystko tworzy wyjątkowość naszego stylu coachingowego.

To, w jaki sposób dostosowujemy wyuczone umiejętności do nas samych, naszej osobowości i naszych zdolności; kształtuje styl i wyjątkowość coacha ale także wpływa na powodzenie rynkowe. Możemy bowiem pozostać wyraźnymi, a nie jednymi w szeregu coachów bez wyrazu. Wiele wypowiedzi klientów oraz znajomych coachów potwierdza, że Klienci wracają właśnie dlatego, że dostali coś wyjątkowego, czego nie mogą dostać od kogoś innego. Bowiem, kiedy profesjonalne kompetencje są w znacznej mierze podobne dla wszystkich i nie wyróżniają specjalistów, to co innego może?

Badania Gallupa i podejście bazujące na mocnych stronach

Instytut Gallupa od kilkudziesięciu lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia (2015 Strengths Meta-Analysis).

Podejście do rozwoju bazujące na mocnych stronach zakłada, że talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron. Wykorzystanie w pracy tylko dominujących talentów pozwala ludziom osiągać wysokie wyniki i sukcesy, a organizacji czerpać korzyści z zaangażowania pracowników. Koncentrując się na swoich mocnych stronach na co dzień mamy więcej energii, doświadczamy mniejszego stresu, jesteśmy bardziej wytrwali i szybciej podnosimy się z porażek. Zaś kiedy możemy wykorzystać w swojej codziennej pracy co najmniej 4 swoje mocne strony jesteśmy bardziej zaangażowani w swoją pracę i lepiej traktujemy klientów oraz swoich współpracowników. Dodatkowo, osiągamy więcej w swojej codziennej rutynie oraz chętniej optymalizujemy pracę bowiem częściej zdarzają nam się pozytywne, kreatywne i innowacyjne momenty.

34 talenty coacha

Wieloletnie badania Gallupa pozwoliły na wyodrębnienie 34 talentów w obszarach wspierających (1) budowanie relacji, (2) wywieranie wpływu, (3) myślenie strategiczne, (4) działanie operacyjne.

Talenty są uniwersalne ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, wykształcenie czy pełnioną rolę zawodową. To znaczy, że te same talenty mają szansę znaleźć się u osób pełniących zupełnie różne role, w tym rolę coacha. Nie ma uniwersalnego układu talentów, który definiuje wybitnego coacha. Wszystkie talenty są w porządku i każdy może być wykorzystany w roli.

Talenty wnoszą w pracę coacha unikalne perspektywy, bowiem pomagają naturalnie koncentrować się na pewnych obszarach. Przykładowo, jeśli jednym z twoich dominujących talentów jest Naprawianie (Restorative) prawdopodobnie koncentrujesz się na tym, jak Klient może poradzić sobie z problemami, które przed nimi stoją; jeśli tym talentem jest Rozwijanie Innych (Developer) to prawdopodobnie śledzisz nawet drobne przejawy postępu i rozwoju w pewnych obszarach umiejętności; jeśli tym talentem jest Strateg (Strategic) to w rozmowie ciekawią cię możliwe i dostępne dla Klienta rozwiązania wraz z ich dalszymi konsekwencjami; zaś jeśli jest to talent Rozwaga (Deliberative) to prawdopodobnie śledzisz wszelkie możliwe niebezpieczeństwa na drodze do realizacji celu lub wdrożenia zaplanowanych działań. To wszystko może być dla ciebie bez wysiłkowe, a przy tym tak naturalne, że nawet możesz nie zauważać co dajesz Klientowi dzięki swoim talentom.

Talent, czyli twój naturalny wzorzec myślenia, odczuwania lub działania może być przez Ciebie wykorzystany produktywnie i na korzyść Klienta i jego celów.

Wzmacnianie wpływu coachingu

Wewnętrzne badania Gallupa nad efektywnością coachingu wykazały, że najwyżej są oceniani coachowie, którzy w swojej pracy równolegle koncentrują się na sobie, na innych i na wynikach, a przy tym dążą do głębokiej samoświadomości w tych trzech, kluczowych obszarach.

Orientacja na siebie

Najefektywniejsi coachowie są świadomi siebie. Rozumieją swoje talenty i mocne strony, oraz to jaką odgrywają one rolę w ich życiu i jak wpływają na ich coaching. Umożliwia im to wgląd w to, jak reagują na sytuacje, pracują z innymi, wykonują swoją pracę, oraz jakie mogą mieć potencjalne uprzedzenia i słabe punkty jako coachowie.

Rozważają m.in. to, kto prawdopodobnie mógłby najwięcej zyskać z coachingu z nimi? Jakiego rodzaju osoba lub zespół będą najbardziej zaangażowani i efektywni po doświadczeniu ich coachingu? Dlaczego? Jakiego rodzaju osoba lub zespół będą najsłabiej zaangażowani i najmniej efektywni po doświadczeniu coachingu? Dlaczego?

Orientacja na innych

Najefektywniejsi coachowie są uważni oraz prawdziwie zainteresowani swoimi klientami. Zauważają w innych potencjał oraz aktywnie inwestują w pomaganie w osiągnięciu celów. Prowadzą, wspierają oraz wzmacniają klientów na ich drodze.

Rozważają m.in. to, które talenty pomagają im doceniać i rozumieć Klienta? Które pomagają poszerzyć jego perspektywę? Które, zyskać zaufanie Klienta, a które szacunek w jego oczach?

Orientacja na wyniki

Najefektywniejsi coachowie pomagają swoim klientom dokonać wymiernych postępów i ulepszeń. Dążą do wprowadzenia istotnych, obiektywnych danych dla swoich klientów, aby ci mogli dostrzec prawdziwy poziom ich postępów i jeśli to potrzebne to dokonać korekt.

Rozważają m.in. to, które talenty pomagają im poznać i zrozumieć konkretne rezultaty, jakich klient potrzebuje albo chce osiągnąć? Które pomagają identyfikować źródła oporu? Które mogą być przeszkodą do osiągnięcia pożądanych rezultatów przez Klienta? Które pomagają poznać jak będzie wyglądał sukces kiedy rezultaty zostaną osiągnięte?

No Comments

Post a Comment