Press enter to begin your search

Mapa zasobów

Idąc przez życie często możemy mieć wrażenie, że poruszamy się po omacku. Nigdy wcześniej go nie przechodziliśmy życia. Robimy to po raz pierwszy. Łatwo popaść w niepokój i niepewność. Dopiero w trakcie życia i nabywania doświadczeń zaczynamy się tego uczyć. W ciągu życia dojrzewamy wielokrotnie. I nie jest to poetycką przenośnią. Wyjaśnia to m.in. psychospołeczna teoria rozwoju człowieka Erika Eriksona.

Zmieniamy się bardziej niż nam się wydaje

W różnych momentach naszego życia korzystamy z innych podpowiedzi odnośnie tego, co jest dla nas dobre. Jako dzieci pragniemy zaspokojenia podstawowych potrzeb i dopiero uczymy się tego, w jaki sposób kształtujemy swoje relacje z otoczeniem. W okresie dorastania zaczynamy eksperymentować z wyrażaniem siebie. Kształtuje się poczucie tożsamości, czyli to, że jest się kimś określonym zarówno we własnych oczach, jak i w oczach innych ludzi. Chociaż w dorosłości rozwój człowieka spowalnia, to wcale się nie zatrzymuje. Nadal uczymy się rozwiązywać istotne dla danego okresu życia konflikty. Nadal weryfikujemy wiedzę na swój temat i nadal się zmieniamy. A zmieniamy się bardziej niż nam się wydaje.

Daniel Gilbert, jeden z czołówki moich ulubionych psychologów, bardzo prostym eksperymentem dowiódł tego, że ludzie są w ciągłym rozwoju i zmianie, chociaż ci myślą, że są już ukształtowani. Zobacz jego wystąpienie.

Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy. Charles Chaplin

Palcem po mapie

Poprzez życie idziemy z osobistą mapą życia. Początkowo rysują ją z nami rodzice, dziadkowie, wychowawcy w szkole, koledzy i koleżanki. Potem zaczynamy tworzyć ją z partnerami życiowymi i zawodowymi. Na naszych mapach rozrysowane są najważniejsze momenty z naszego życia oraz drogowskazy życiowe. Odzwierciedlają one historię życiowych nauk oraz nieukojonych pragnień oraz to jak patrzymy na siebie, życie, innych ludzi, świat i wszechświat. Odzwierciedlają one cały nasz wyjątkowy sposób odczuwania, myślenia i życia.

W ciągu życia wielokrotnie aktualizujemy nasze mapy. To, co w pewnym jego momencie było przydatne, może być bezużyteczne w innym czasie, innym miejscu, przy innych osobach. Mapa umożliwia nam ogarnięcie całości naszych doświadczeń w formię indywidualnych wskazówek, które ułatwiają dotarcie do celu podróży. Aby efektywnie i bezpiecznie korzystać z mapy musimy rozumieć jej legendę oraz wiedzieć gdzie chcemy dotrzeć.

Mapa zasobów to specyficzny rodzaj mapy uwzględniającej to wszystko z czego możesz skorzystać. Przegląd własnych zasobów potrafi być zaskakującą podróżą. Wydaje się, że już wiemy dokąd zmierzamy, dopóki po drodze nie rozpoznamy np. swojego zamiłowania do oglądania zachodów słońca z tarasów widokowych. Od tej pory będziemy ich wyszukiwać w każdym nowym miejscu, w którym się znajdziemy. Odkrycia na swój temat potrafią być zaskakujące, szczególnie kiedy odkryjemy nieprzyjemną prawdę o sobie. Nierzadko prawda ta okazuje się być zupełnie inna, niż początkowo się wydawało. Nierzadko okazujemy się być zasobniejsi niż nam się na początku wydawało.

Zasoby mają niejedno imię

Czy jestem osobą zasobną? W odpowiedzi na te pytania większość z nas, raczej skupi się na tym co ma, oraz dla równowagi odniesie się do tego, czego nie ma. Dziwne to, ale zarazem naturalne. Przywykliśmy do ciągłego głodu tego czego nie mamy, a co moglibyśmy mieć. Zasoby to wszystko to, co gromadzimy dla wykorzystania w przyszłości, ale zasobami nazywamy też swoje doświadczenie, wiedzę czy umiejętności. W końcu nasze osiągnięcia to także nasz niematerialny dobytek. Zwróćmy jednak uwagę na ukryte w tym rozumieniu założenie, że zasoby to coś co gromadzimy w sposób celowy, intencjonalny. Owszem, wszystko co robimy przynosi jakieś owoce. To, że poznajemy kogoś i miło spędzamy z nim czas nie musi być kierowane chęcią wykorzystania tej znajomości („skorzystania z tego zasobu”), ale za każdym razem poznając kogoś tworzymy jakiś zasób. Znajomości, to zasób, który możemy w świadomy sposób rozwijać, dążąc do spotkań z osobami mającymi dla nas określoną wartość.

Innym przykładem na tworzenie i korzystanie z zasobów jest to w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi doświadczeniami. Nauki wyciągamy z wszystkich doświadczeń, bez względu na to jak ostatecznie oceniamy własną skuteczność i efektywność. Nauki wyciągamy bez względu na to w jakim stopniu jesteśmy zadowoleni z rozwiązania sprawy. Uczymy się zarówno na swoich sukcesach jak i porażkach. Kiedy na polu bitwy opada kurz, z reguły próbujemy zrozumieć zaistniałą sytuację. Potrzebujemy wyciągnąć dla siebie wnioski, które mogą w przyszłości uchronić nas od podobnej sytuacji. O ile z reguły jesteśmy świadomi tego, że wracamy w myślach i rozpamiętujemy sytuację, o tyle doświadczenie które nas dotyka rzadko jest prowokowanym przez nas działaniem, w efekcie którego mamy stworzyć sobie określony zasób na przyszłość. W życiu mamy więcej okazji żeby uczyć się i wyciągać wnioski z sytuacji, które już się zadziały, niż je prowokować. Daje to ogromne bogactwo doświadczeń i zasobów, które gromadzimy jakby przy okazji tylko tego, że żyjemy.

Co jest Twoim zasobem?

Zasoby indywidualne

Są nimi twoja wiedza, umiejętności, predyspozycje i talenty (cały profil 34 talentów). Tworzy je cały twój wewnętrzny świat, osobiste wartości, intuicja, określony sposób przeżywania emocji i napięć, twoje mocne i słabe strony, wiara we własne możliwości, pewność siebie itp. Ten obszar można eksplorować całe życie i ciągle coś nowego odkrywać. Grunt, to żeby z tych zasobów korzystać tam gdzie trzeba, tak jak korzysta się z określonej waluty w określonym kraju bo w innym kraju nie stanowi ona wartości.

Zasoby społeczne

Jest nimi całe twoje otoczenie osobiste i zawodowe. Są nimi twoje kontakty, te bliskie i dalsze, a za nimi szanse związane z miejscami, w których bywasz oraz środowiskami, z którymi się stykasz. Zasoby te tworzy wsparcie rodziny i otoczenia (z wielością ról, w które wchodzisz), twoje kontakty z innymi kobietami i mężczyznami, twoja umiejętność sieciowania i korzystania ze wsparcia innych osób, środowisk i instytucji. Zasoby społeczne to rodzaj wchodzenia we współpracę z twoimi partnerami lub rywalizację z konkurentami na rynku. Zasobami społecznymi jest całe twoje środowisko, w którym mieszkasz, żyjesz, twoi sąsiedzi i społeczność lokalna. Zasoby te tworzą twoją sieć.

Zasoby materialne

Są nimi wszystko to co masz, albo co z łatwością możesz mieć i z czego możesz skorzystać. To jakby najbardziej namacalna kategoria zasobów: twój kapitał, nieruchomości, sprzęty, urządzenia, materiały, ale także faktyczne możliwości np. pozyskania funduszy. Zasoby te możesz mieć zarówno na własność, we współudziale albo mieć możliwość używania ich. Warto tutaj wymienić jeszcze własność intelektualną i np. twój wkład w różne projekty. Pamiętaj, że o ile zasoby materialne ułatwiają życie i działania, o tyle nie kupisz sobie za nie poczucia wewnętrznego spełnienia czy satysfakcji.

Podsumowanie

W ciągu całego życia gromadzisz wiedzę na temat siebie, innych i świata. Ta wiedza i doświadczenia nas kształtują i uczą. Na każdym etapie życia warto uczyć się siebie, bowiem zmieniamy się w ciągu całego jego trwania, nawet jeśli wydaje nam się inaczej. A wraz z wiekiem możemy coraz więcej wiedzieć na temat tego, jakimi zasobami dysponujemy. Dlatego warto robić mapowanie i przeglądy swoich zasobów. To wszystko pomoże nam podejmować lepsze decyzje życiowe i żyć świadomie, a nie podążać po omacku. Bowiem „Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy”, jak powiedział Charles Chaplin. I to od Ciebie zależy o co oprzesz swoje życiowe wybory.

No Comments

Post a Comment