Jak talenty łączą się z sukcesem rynkowym? Historia talentów Instytutu Gallupa

W jaki sposób talenty łączą się z osiągnięciami biznesowymi i sukcesem rynkowym?
W wyniku niemal 30-letnich badań Instytutu Gallupa, zidentyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy. Statystyczną pewność trwałego sukcesu rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na pytania – zwane indeksem Q12 lub indeksem G12.