Press enter to begin your search

Experience Strengths – szkolenie otwarte

Warsztat wprowadzający w podstawy podejścia bazującego na mocnych stronach i pracy z talentami Gallupa CliftonStrengths. Zweryfikujesz jego przydatność w pracy z klientami, współpracownikami i zespołami...