eTalenty – talenty Gallupa online

Czy interesuje Cię o czym mówią Twoje talenty? Jak ze sobą współpracują, to jak krąży pomiędzy nimi energia, ciekawość i motywacja…? Czy interesuje Cię to do czego możesz je wykorzystać? Skocz do sklepu ze specjalistycznymi usługami online >>

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU TALENTÓW

Jak współpracują ze sobą Twoje talenty? Które co wspierają?
Jak są ze sobą powiązane?
Co wynika z Twojego układu właśnie tych pięciu a nie innych talentów?

WYZWANIA TWOJEGO UKŁADU

Jakie wyzwania stoją za poszczególnymi talentami oraz całym układem?
Na co musisz uważać?
Z czym musisz się zmierzyć jeśli chcesz lepiej z nich korzystać?

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z UKŁADU

W jakie sytuacje się pakować aby umożliwić sobie rozwój mocnych stron?
Jakie tworzyć sytuacje rozwojowe i edukacyjne dla moich talentów?
Jakiego otoczenia potrzebujesz aby rozwijać swoje zasoby?

STRATEGIE WYKORZYSTANIA TALENTÓW

Jakie są możliwości i ograniczenia wynikające bezpośrednio z charakterystyki Twojego układu talentów. Jak zbudować własną strategię wykorzystania i rozwoju swoich najmocniejszych stron?

Jak zrobić samemu test talentów Gallup StrentgsFinder?

konsultacje-bara_sense
Profesjonalne konsultacje ONLINE wyników testu talentów i mocnych stron Gallupa StrengthsFinder – Gallup Certified Strengths Coach
coaching-bara_sense
Rekomendowany przez Gallupa program rozwoju talentów i mocnych stron ONLINE StrengthsFinder – Gallup Certified Strengths Coach

 

POTRZEBUJESZ OMÓWIENIA?

SESJE INFORMACJI ZWROTNYCH - bezpośrednio (Warszawa), via Skype lub telefonicznie
 • wsparcie w diagnozie talentów i przygotowanie do omówienia
 • poszukiwanie szczegółowych informacji, np.
  # talenty w obszarach menadżerskich,
  #
  talenty w przedsiębiorczości,
  #
  parametry środowiska rozwojowego,
  #
  warunki dla najwyżej efektywnych zadań i in.
 • pisemne podsumowanie najważniejszych informacji po sesji oraz spis literatury i szkoleń rekomendowanych dla rozwijania poszczególnych talentów
 • sesje informacji zwrotnych z elementami coachingu talentów obejmująca wymienione zagadnienia omówione w analizie talentów:
  • charakterystyka Twojego układu talentów
  • wyzwania Twojego układu talentów
  • potrzeby wynikające z Twojego układu talentów
  • nawiązania do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów w Twoim życiu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

W jaki sposób jest prowadzona diagnoza dominujących talentów Gallupa?

Autorem testu talentów Gallupa jest Donald O. Clifton. Jest to internetowe narzędzie do oceny normalnej (niezaburzonej) osobowości wykorzystujące osiągnięcia psychologii pozytywnej. Badanie talentów Gallupa mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach.

Talenty, to naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby, służą jako podstawa rozwoju mocnych stron.

Test talentów Gallupa zawiera 180 pozycji testowych. Każda pozycja zbudowana jest z pary opisów do ustosunkowania się, tj. „Czytam uważnie instrukcje” i „Lubię natychmiast rozpoczynać pracę”. Zadanie polega na wyborze z tej pary stwierdzenia najlepiej opisującego oraz określenia, w jakim stopniu to stwierdzenie cię dotyczy. Na wybór masz 20 sekund. Po tym czasie system automatycznie przejdzie do kolejnej pary stwierdzeń, bez możliwości powrotu.

Po wypełnieniu testu system przelicza wyniki i generuje raport pięciu dominujących talentów.

Badanie Clifton StrengthsFinder™ oraz raport dotyczący głównych cech opracowano zgodnie z podstawową zasadą misji Instytutu Gallupa, jaką jest pomaganie ludziom w poznawaniu i rozwijaniu talentów w silne strony w celu poprawy wszystkich aspektów ich życia.

Czy mogę zmienić swoje talenty? Czy mój układ talentów jest stały?

Talenty dla danej osoby są trwałe i jest mało prawdopodobne, że zmienią się one w istotny sposób w ciągu twojego życia. To prawda, że ponowne badanie może wskazywać na inne wyniki. Niestety badanie tym samym testem może zaburzać wiarygodność wyników – wiesz jakich pytań możesz się spodziewać, a tym samym manipulować wynikami.

Jednak trzeba przyznać, że kiedy w ciągu życia zmieniasz dziedzinę koncentrację oraz to, że cały czas zdobywasz nową wiedzę i umiejętności, może to doprowadzić do rozwinięcia nowych mocnych stron poprzez wykorzystanie swoich talentów.

Badanie często przynosi refleksję, że największy potencjał mamy w obszarach, których nie doceniamy, albo wręcz w których nie chcielibyśmy mieć. Zniechęcam cię jednak do poszukiwania uprawnień dla swoich oczekiwań, bo może się okazać, że te oczekiwania nie są twoje, a np. twoich rodziców 😉

Czym są mocne strony? Czym się różni mocna strona od talentu?

 

Mocna strona jest stałą umiejętnością wykonywania jakiegoś zadania w sposób najbliższy doskonałości. Podstawą rozwinięcia mocnej strony jest określenie swoich dominujących talentów, czyli najbardziej naturalnych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, a następnie uzupełnienie ich wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla danego zadania.

Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.
Witruwiusz

Czy otrzymam rady dotyczące predyspozycji zawodowych?

Badanie talentów metodą Gallupa opracowano z myślą o zastosowaniu w czysto rozwojowym kontekście. Chociaż jego celem nie jest nakierowanie na określony zawód, to niektóre cechy talentów rzeczywiście wydają się być charakterystyczne dla niektórych zawodów. To jednak nie znaczy, że wykonywanie danego zawodu wymaga posiadania pewnych talentów.

Wieloletnie badania Instytutu Gallupa wykazało, że wiele osób, które doskonale wykonywały ten sam zawód różniły się. W związku z tym z puli pytań badawczych usunięto te, które bezpośrednio korelowały z pełnionymi rolami, wyodrębniając te, które są powtarzalne bez względu na pełnione zadania i role zawodowe. To znaczy, że wyniki badania testu Gallupa może służyć ci jako inspiracja oraz kierunek myślenia o swoich wyborach zawodowych i edukacyjnych, ale nie szufladkuje cię w jakimś zawodzie ani roli. Skontaktuj się jeśli potrzebujesz ukierunkowania i większej ilości informacji.

Masz talenty ! Choćbyś temu zaprzeczał!

Lista wszystkich talentów Instytutu Gallupa Clifton StrenghtsFinder

Spośród 34 wzorców, zwanych talentami, czyli naturalnych  wzorców sposobu myślenia, odczuwania i działania, które mogą być wykorzystane produktywnie, mamy kilka najsilniej dominujących, które zasadniczo nie zmieniają się przez całe życie (Teoria 5 Talentów M.Buckingham i D.O. Clifton na podstawie ponad 30 lat badań Instytutu Gallupa).

Talenty te stanowią naturalny potencjał, Twoje predyspozycje, ale to czy zechcesz z nich uczynić swoje mocne strony – swoje obszary mistrzostwa osobistego, zależy tylko od Ciebie.

34 talenty – 4 domeny

Lista talentów Gallupa StrengthsFinder
Copyright Gallup 2013. Nazwy i opisy chronione prawem autorskim. Oficjalne opisy źródłowe wykorzystane za pisemną zgodą Gallup. Opisy wszystkich talentów Instytutu Gallupa - Pełna lista talentów Stregths Finder - Lista 34 talentów Gallup

Achiever     Osiąganie
Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Activator    Aktywator    
Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.

Adaptability    Elastyczność
Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Analytical    Analityk
Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Arranger    Organizator
Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Belief    Pryncypialność
Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Command    Dowodzenie
Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Communication    Komunikatywność
Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Competition    Rywalizacja
Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Connectedness    Współzależność
Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Context    Kontekst
Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

Deliberative    Rozwaga
Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

Developer    Rozwijanie Innych
Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

Discipline    Dyscyplina
Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

Empathy    Empatia
Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Consistency    Bezstronność
Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

Focus    Ukierunkowanie
Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Futuristic    Wizjoner
Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

Harmony    Zgodność
Osoby które wyróżnia cecha  Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Ideation    Odkrywczość
Osoby, które wyróżnia cecha  Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Includer    Integrator
Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Individualization    Indywidualizacja
Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Input    Zbieranie
Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

Intellection    Intelekt
Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Learner    Uczenie się
Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się,  mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

Maximizer    Maksymalista
Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

Positivity    Optymista
Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Relator    Bliskość
Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Responsibility    Odpowiedzialność
Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

Restorative    Naprawianie
Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

Self-Assurance    Wiara w Siebie
Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

Significance    Poważanie
Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

Strategic    Strateg
Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.

Woo    Czar
Osoby, które wyróżnia cecha Czaru, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.

Dowiedz się więcej o poszczególnych talentach
ALFABET TALENTÓW

Written By
More from Marta

Przeszkody w korzystaniu z mocnych stron i talentów

Większość ludzi skupia się na słabościach, uważa, że ich znajomość i dogłębne...
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *