Talenty

Czar (Woo)

by

udzie z silnym talentem Czar (Woo – Winning Others Over) czerpią satysfakcję z wchodzenia w kontakt z nowymi osobami i zdobywania ich aprobaty. Z…

Zbieranie (Input)

by

udzi z silnym talentem Zbierania charakteryzuje pragnienie wiedzy. Lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje. Potrzebują dużej ilości danych lub informacji i lubią z…

Intelekt (Intellection)

by

Talent Intelekt (Intellection) jest talentem myślenia. Osoby z silnym talentem Intelektu charakteryzuje żywa aktywność umysłowa. Są introspekcyjne. Wgłębiają się w rozważania, które mają doprowadzić ich do zrozumienia. Wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Analityk (Analytical)

by

Talent Analityk (Analytical) jest talentem myślenia, wyjaśniającym to w jaki sposób zbierasz i przetwarzasz informacje. Analitycy poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników mogących mieć wpływ na daną sytuację. Udowodnią, że każda teoria to ściema.

Dyscyplina (Discipline)

by

Talent Dyscyplina (Discipline) jest talentem działania, wyjaśniającym w jaki sposób doprowadzasz zadania do końca. Ludzie z talentem Dyscypliny uwielbiają mieć plan. Lubią rutynę, strukturę i porządek. Tworzą ten porządek dla siebie i dla innych. To uporządkowanie ułatwia im motywować się do działania i nie rozpraszać.

Współzależność (Connectedness)

by

Talent Współzależność (Connectedness) jest talentem budowania relacji. Ludzie z nim wiedzą, że wszystko jest ze sobą połączone. Wierzą, że jest bardzo mało przypadków, że niemal każde zdarzenie ma swoją przyczynę. Naturalnie widzą i myślą systemowo.

Aktywator (Activator)

by

Talent Aktywator (Activator) jest talentem wywierania wpływu społecznego. Ludzie z tym talentem potrafią sprawić aby rzeczy się działy. Mają zdolność obracania myśli w działanie. Jeśli podejmą decyzję od razu przechodzą do działania. Niestety są często niecierpliwi.