Alfabet talentów wg Gallupa

Osiąganie (Achiever)

by

Osoby, z silnym talentem Osiągania są mocno wytrzymałe i ciężko pracują. Czerpią wysoką satysfakcję z bycia osobą zajętą i wydajną. Osiąganie (Achiever) to talent z domeny Realizowania.

Rozwaga (Deliberative)

by

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody. Rozwaga (Deliberative) to talent z domeny Realizowania.

Komunikatywność (Communication)

by

Talent Komuniktywność (Communication) jest talentem wywierania wpływu. Osobom, z silnym talentem Komunikatywności, radość przynosi ubieranie myśli w słowa, szukanie najlepszych określeń, mówienie i poruszanie innych za pomocą słów.

Bliskość (Relator)

by

Talent Bliskość (Relator) jest talentem budowania relacji. Osobom, z silnym talentem Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Ukierunkowanie (Focus)

by

Ludzie z talentem Ukierunkowanie (Focus) potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu. Ich mocną stroną jest Realizowanie.

Kontekst (Context)

by

udzie z talentem Kontekst lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.Talent Kontekst (Context) jest domeną myślenia strategicznego. ważasz, że bez rozumienia kontekstu…

Czar (Woo)

by

udzie z silnym talentem Czar (Woo – Winning Others Over) czerpią satysfakcję z wchodzenia w kontakt z nowymi osobami i zdobywania ich aprobaty. Z…

Zbieranie (Input)

by

udzi z silnym talentem Zbierania charakteryzuje pragnienie wiedzy. Lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje. Potrzebują dużej ilości danych lub informacji i lubią z…

Intelekt (Intellection)

by

Talent Intelekt (Intellection) jest talentem myślenia. Osoby z silnym talentem Intelektu charakteryzuje żywa aktywność umysłowa. Są introspekcyjne. Wgłębiają się w rozważania, które mają doprowadzić ich do zrozumienia. Wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.