Talenty

Bliskość (Relator)

by

Talent Bliskość (Relator) jest talentem budowania relacji. Osobom, z silnym talentem Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Ukierunkowanie (Focus)

by

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy…

Kontekst (Context)

by

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy…

Elastyczność (Adaptability)

by

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy…

Czar (Woo)

by

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy…

Zbieranie (Input)

by

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy…

Intelekt (Intellection)

by

Talent Intelekt (Intellection) jest talentem myślenia. Osoby z silnym talentem Intelektu charakteryzuje żywa aktywność umysłowa. Są introspekcyjne. Wgłębiają się w rozważania, które mają doprowadzić ich do zrozumienia. Wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Analityk (Analytical)

by

Talent Analityk (Analytical) jest talentem myślenia, wyjaśniającym to w jaki sposób zbierasz i przetwarzasz informacje. Analitycy poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników mogących mieć wpływ na daną sytuację. Udowodnią, że każda teoria to ściema.