Talenty

Komunikatywność (Communication)

by

Talent Komuniktywność (Communication) jest talentem wywierania wpływu. Osobom, z silnym talentem Komunikatywności, radość przynosi ubieranie myśli w słowa, szukanie najlepszych określeń, mówienie i poruszanie innych za pomocą słów.

Bliskość (Relator)

by

Talent Bliskość (Relator) jest talentem budowania relacji. Osobom, z silnym talentem Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Ukierunkowanie (Focus)

by

udzie z talentem Ukierunkowanie potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu. ważasz, że bez…

Kontekst (Context)

by

udzie z talentem Kontekst lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.Talent Kontekst (Context) jest domeną myślenia strategicznego. ważasz, że bez rozumienia kontekstu…

Czar (Woo)

by

udzie z silnym talentem Czar (Woo Winning Others Over) czerpią satysfakcję z wchodzenia w kontakt z nowymi osobami i zdobywania ich aprobaty. Z łatwością…