Radzenie sobie ze stresem i emocjami

Inteligencja emocjonalna

by

Emocje są pierwszym źródłem informacji o tym, że dzieje się coś dla nas ważnego. Dotyczy to sytuacji kiedy czegoś pragniemy, albo chcemy uniknąć. Jaką rolę pełnią uczucia w Twoim życiu?

Konsekwencje stresu w organizacji

by

Jedną z teorii definiujących organizację jest porównanie jej do żywego organizmu. Oba bowiem dążą do przetrwania, utrzymania stosunków z otoczeniem oraz swojej efektywności działań. Jednak kiedy choruje jakaś część – konsekwencje ponosi całość. Artykuł traktuje o tym, czym dla organizacji jest stres pracowników oraz jakie są jego przyczyny oraz skutki.

Radość, przyjemność, satysfakcja

by

Och, jak my pragniemy radości, przyjemności i satysfakcji… Czy wiedziałeś o tym, że Twoje pozytywne emocje przyczyniają się do rozwoju Twojej osobowości? I dzieje się to jakby przy okazji – bezwysiłkowo i mając z tego frajdę 🙂

O pasji

by

Nasze pasje i namiętności są kotwicami chwili obecnej 🙂

PASJA jest powiązana:
z poznaniem swoich talentów,
z zauważaniem tego, co sprawia, że przepełnia mnie szczęście,
z rozpoznaniem swoich ograniczeń i tego, z czego one wynikają,
z dostrzeżeniem wzorców, które mnie ukształtowały,
oraz z pytaniem – dokąd zmierzam…?

Refleksje o szczęściu

Refleksje o szczęściu

by

Co sprawia, że każda chwila, każda myśl, każde zdarzenie, każdy dzień i całe życie staje się niesamowite i wspaniałe? Zgodzisz się ze mną pewnie, że to musi być coś bardzo ważnego.

Asertywność – sztuka mówienia TAK

Asertywność – sztuka mówienia TAK

by

Pyskować czy nie? Dla większości osób asertywność to sztuka stanowczego mówienia nie i walczenia o to, czego chcą. O ile ochrona własnych granic i zdecydowanie jest bardzo ważne, o tyle mylenie asertywności z agresją jest zupełnym nadużyciem.

Samoocena i mocne strony

Samoocena i mocne strony

by

Twoja samoocena jest wypadkową wielu czynników, które doprowadziły Cię do tego miejsca w swoim życiu.
U podłoża poczucia własnej wartości leży świadomość własnego potencjału, czyli tego co mieści się nam w głowie na swój własny temat.