Artykuły

Artykuły psychologiczne, rozważania oraz refleksje dotyczące kontaktów ze sobą i innymi – traktowania siebie i szacunku do siebie i innych.

Inteligencja emocjonalna

by

Emocje są pierwszym źródłem informacji o tym, że dzieje się coś dla nas ważnego. Dotyczy to sytuacji kiedy czegoś pragniemy, albo chcemy uniknąć. Jaką rolę pełnią uczucia w Twoim życiu?

Talenty w pracy

by

Znasz takich ludzi, dla których ich praca to pasja? Znasz alpinistów, malarzy, sportowców, organizatorów imprez, plastyków, strategów itp.? Kojarzysz pasję tylko z hobby? Sądzisz, że Ty jej nie masz?

Konsekwencje stresu w organizacji

by

Jedną z teorii definiujących organizację jest porównanie jej do żywego organizmu. Oba bowiem dążą do przetrwania, utrzymania stosunków z otoczeniem oraz swojej efektywności działań. Jednak kiedy choruje jakaś część – konsekwencje ponosi całość. Artykuł traktuje o tym, czym dla organizacji jest stres pracowników oraz jakie są jego przyczyny oraz skutki.

Po co niepełnosprawnym coaching?

by

Kiedy czytasz zwrot „coaching niepełnosprawnych”, jakie pytania się w Tobie pojawiają? Jakie masz w związku z tym przekonania? Bo ja ciągle się stykam z sytuacjami, w których ilość pytań jest mniejsza od ilości przekonań dotyczącej przedstawicieli tej grupy społecznej. Czy uważasz, że są to ludzie, którzy są mniej szczęśliwi od Ciebie? Czy uważasz, że większość ich kontaktów społecznych opiera się na litości? Nic bardziej mylnego! Własna perspektywa dwóch nóg ciągle mnie zaskakuje swoimi ograniczeniami.

Radość, przyjemność, satysfakcja

by

Och, jak my pragniemy radości, przyjemności i satysfakcji… Czy wiedziałeś o tym, że Twoje pozytywne emocje przyczyniają się do rozwoju Twojej osobowości? I dzieje się to jakby przy okazji – bezwysiłkowo i mając z tego frajdę 🙂

O pasji

by

Nasze pasje i namiętności są kotwicami chwili obecnej 🙂

PASJA jest powiązana:
z poznaniem swoich talentów,
z zauważaniem tego, co sprawia, że przepełnia mnie szczęście,
z rozpoznaniem swoich ograniczeń i tego, z czego one wynikają,
z dostrzeżeniem wzorców, które mnie ukształtowały,
oraz z pytaniem – dokąd zmierzam…?