Bezstronność (Consistency, Fairness)

Instytut Gallupa przez niemal 30 lat przeprowadził miliony wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów i pracowników. Test talentów Instytutu Gallupa - Clifton Strengths (wcześniej znanego jako Clifton StrengthsFinder) mierzy on obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty w naturalny sposób predysponują do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby cechują się największą dynamiką, ułatwiają najszybsze uczenie się i mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.
talent według Gallupa (ang. talent, rzeczownik)
naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być wykorzystany produktywnie
#aktywator   #analityk   #bezstronność   #bliskość   #czar  #dowodzenie  #dyscyplina   #elastyczność  #empatia  #indywidualizacja #integrator  #intelekt  #komunikatywność  #kontekst  #maksymalista  #naprawianie  #odkrywczość  #odpowiedzialność  #optymista #organizator  #osiąganie #poważanie  #pryncypialność  #rozwaga  #rozwijanie innych  #rywalizacja #strateg  #uczenie się   #ukierunkowanie  #wiara w siebie  #wizjoner #współzależność  #zbieranie  #zgodność
Uwaga!
Talenty Gallupa mają unikalne nazwy, które są zastrzeżone prawami autorskimi Gallup. Przygotowane poniżej opisy bazują na publikacjach autorów testu oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu w diagnozie i wspieraniu innych w rozwoju mocnych stron.

Bezstronność (Consistency)


Ludzie z silnym talentem Bezstronność (Consistency; w pierwszej wersji StrengthsFinder – Fairness) potrzebują traktować ludzi jednakowo, równo i sprawiedliwie, bowiem w ich opinii przyczynia się do tworzenia ludziom takich samych możliwości. Starają się traktować uczciwie każdego na świecie stawiając jasne zasady i granice, w ramach których wszyscy mają te same prawa i takie same możliwości „startowe”. Posiadają potrzebę traktowania ludzi jednakowo. Nie rzadko przeciwni są jakimkolwiek przywilejom. Talent Bezstronność (Cosistency, Fairness) jest talentem społecznym.

Uważasz, że równość otwiera możliwości? Widzisz ludzi jako równych ale nie mających równych szans? Czy wierzysz w to, że dopiero wyrównując szanse można sprawdzić ile, kto jest wart? Czy budzą w Tobie odrazę sytuacje, w których ktoś wykorzystuje swoją pozycję albo przywileje?

Pytasz: czy wszyscy mają takie same szanse? Czy wszyscy wiedzą jakie są zasady? Czy wszyscy wiedzą czego się mogą spodziewać? Czy nikt nie będzie faworyzowany? Czy wszyscy mają szansę się wykazać w takim samym stopniu?

A głównym wyzwaniem talentu Bezstronność (Consistency, Fairness) jest niedocenianie wyjątkowych potrzeb i okoliczności, mała wyrozumiałość dla różnych potrzeb, możliwości ale także poziomów zaawansowania. Niezwracanie na nie uwagi w gruncie rzeczy prowadzi do zwiększenia przepaści i zmniejszenia szans niektórych osób. Wyzwaniem jest umiejętność szacowania korzyści i strat bez poczucia krzywdy i przyzwolenie na to, żeby niektóre „porachunki nie były wyrównane”.
Talent, aby nie był krzywdzący wymaga świadomej asertywności i dojrzałości, m.in. przyzwolenie sobie na nie wchodzenie w rolę osoby broniącej „słabszych”; nie branie odpowiedzialności za niesprawiedliwość, do której powstania się nie przyczynia; ale także nie oczekiwanie od innych, że będą Cię chronili.

I bezstronni nie są bezstronni. Są za sprawiedliwością.
Stanisław Jerzy Lec

Consistency

Gallup theme thursday: webinar Gallup Strengths Center

POTRZEBUJESZ OMÓWIENIA?

SESJE INFORMACJI ZWROTNYCH - bezpośrednio (Warszawa), via Skype lub telefonicznie
 • wsparcie w diagnozie talentów i przygotowanie do omówienia
 • poszukiwanie szczegółowych informacji, np.
  # talenty w obszarach menadżerskich,
  #
  talenty w przedsiębiorczości,
  #
  parametry środowiska rozwojowego,
  #
  warunki dla najwyżej efektywnych zadań i in.
 • pisemne podsumowanie najważniejszych informacji po sesji oraz spis literatury i szkoleń rekomendowanych dla rozwijania poszczególnych talentów
 • dwugodzinna sesja informacji zwrotnych z elementami coachingu talentów obejmująca wymienione zagadnienia omówione w analizie talentów:
  • charakterystyka Twojego układu talentów
  • wyzwania Twojego układu talentów
  • potrzeby wynikające z Twojego układu talentów
  • nawiązania do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów w Twoim życiu
Written By
More from Marta

Coaching mocnych stron i talentów

Nie wiesz czym jest coaching? Chcesz coś zmienić? Nie wiesz jak? To...
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *