Bezstronność (Consistency, Fairness)

Instytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów. Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton StrengthsFinder mierzy obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty są naturalnymi wzorcami myślenia, odczuwania oraz zachowania, w naturalny sposób predysponującymi do pewnego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

Alfabet talentów wg Instytutu Gallupa na Facebook’u

#aktywator #analityk #bezstronność #bliskość #czar #dowodzenie #dyscyplina #elastyczność #empatia #indywidualizacja #integrator #intelekt #komunikatywność #kontekst #maksymalista #naprawianie #odkrywczość #odpowiedzialność #optymista #organizator #osiąganie #poważanie #pryncypialność #rozwaga #rozwijanie innych #rywalizacja #strateg #uczenie się #ukierunkowanie #wiara w siebie #wizjoner #współzależność #zbieranie #zgodność

Uwaga! Talenty Gallupa mają unikalne nazwy, które są zastrzeżone. Przygotowane poniżej opisy bazują na publikacjach autorów testu oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu w diagnozie i wspieraniu innych w rozwoju mocnych stron.

Bezstronność (Consistency)


Ludzie z silnym talentem Bezstronność (Consistency; w pierwszej wersji StrengthsFinder – Fairness) potrzebują traktować ludzi jednakowo, równo i sprawiedliwie, bowiem w ich opinii przyczynia się do tworzenia ludziom takich samych możliwości. Starają się traktować uczciwie każdego na świecie stawiając jasne zasady i granice, w ramach których wszyscy mają te same prawa i takie same możliwości „startowe”. Posiadają potrzebę traktowania ludzi jednakowo. Nie rzadko przeciwni są jakimkolwiek przywilejom. Talent Bezstronność (Cosistency, Fairness) jest talentem społecznym.

Uważasz, że równość otwiera możliwości? Widzisz ludzi jako równych ale nie mających równych szans? Czy wierzysz w to, że dopiero wyrównując szanse można sprawdzić ile, kto jest wart? Czy budzą w Tobie odrazę sytuacje, w których ktoś wykorzystuje swoją pozycję albo przywileje?

Pytasz: czy wszyscy mają takie same szanse? Czy wszyscy wiedzą jakie są zasady? Czy wszyscy wiedzą czego się mogą spodziewać? Czy nikt nie będzie faworyzowany? Czy wszyscy mają szansę się wykazać w takim samym stopniu?

A głównym wyzwaniem talentu Bezstronność (Consistency, Fairness) jest niedocenianie wyjątkowych potrzeb i okoliczności, mała wyrozumiałość dla różnych potrzeb, możliwości ale także poziomów zaawansowania. Niezwracanie na nie uwagi w gruncie rzeczy prowadzi do zwiększenia przepaści i zmniejszenia szans niektórych osób. Wyzwaniem jest umiejętność szacowania korzyści i strat bez poczucia krzywdy i przyzwolenie na to, żeby niektóre „porachunki nie były wyrównane”.
Talent, aby nie był krzywdzący wymaga świadomej asertywności i dojrzałości, m.in. przyzwolenie sobie na nie wchodzenie w rolę osoby broniącej „słabszych”; nie branie odpowiedzialności za niesprawiedliwość, do której powstania się nie przyczynia; ale także nie oczekiwanie od innych, że będą Cię chronili.

I bezstronni nie są bezstronni. Są za sprawiedliwością.
Stanisław Jerzy Lec

Consistency

Gallup theme thursday: webinar Gallup Strengths Center

POTRZEBUJESZ OMÓWIENIA?

SESJE INFORMACJI ZWROTNYCH - bezpośrednio (Warszawa), via Skype lub telefonicznie
 • wsparcie w diagnozie talentów i przygotowanie do omówienia
 • poszukiwanie szczegółowych informacji, np.
  # talenty w obszarach menadżerskich,
  #
  talenty w przedsiębiorczości,
  #
  parametry środowiska rozwojowego,
  #
  warunki dla najwyżej efektywnych zadań i in.
 • pisemne podsumowanie najważniejszych informacji po sesji oraz spis literatury i szkoleń rekomendowanych dla rozwijania poszczególnych talentów
 • dwugodzinna sesja informacji zwrotnych z elementami coachingu talentów obejmująca wymienione zagadnienia omówione w analizie talentów:
  • charakterystyka Twojego układu talentów
  • wyzwania Twojego układu talentów
  • potrzeby wynikające z Twojego układu talentów
  • nawiązania do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów w Twoim życiu
Written By
More from Marta

Bliskość (Relator)

Talent Bliskość (Relator) jest talentem budowania relacji. Osobom, z silnym talentem Bliskości,...
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzupełnij działanie: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.