alfabetInstytut Gallupa przez ponad 25 lat przeprowadził milion wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów.

Teoria pięciu dominujących talentów wg Instytutu Gallupa definiuje talent jako niepowtarzalny wzorzec myśli, odczuwania lub zachowań, w naturalny sposób predysponujący do pewnego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach.

Oto lista najczęściej spotykanych talentów wraz z opisem ich działania, edukacyjnymi filmami Gallup Strengths Center, webinarami, polecanymi przez moich Klientów książkami i filmami na temat danego talentu oraz wywiadami z osobami, które praktycznie wykorzystują w swojej pracy dany talent.

Ku inspiracji do lepszego zarządzania sobą, swoimi mocnymi stronami i aktywnościami 🙂

UWAGA!
Oświadczam, że treści są tekstami autorskimi i udostępniam je na określonych warunkach. Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie ich do celów komercyjnych oraz publikowanie ich bez informacji i mojej zgody!

Osiąganie (Achiever)

by

Osoby, z silnym talentem Osiągania są mocno wytrzymałe i ciężko pracują. Czerpią wysoką satysfakcję z bycia osobą zajętą i wydajną. Osiąganie (Achiever) to talent z domeny Realizowania.